Styrelsen 2017

Peter Ragnvaldsson, ordförande
mobil 044 2988290
peter.ragnvaldsson(at)gmail.com

Henrik Andersén, vice ordförande
mobil 040 5450155
henrik.andersen(at)welho.com

Magnus Buchert, sekreterare
mobil 050 3666650
magnus.buchert(at)kolumbus.fi

Annette Wavela, skattmästare, medlemsavgifter
mobil 050 5723755
a.wavela(at)elisanet.fi
Siv Sumelius, bibliotekarie
mobil 050 5302868
siv.sumelius(at)welho.com
 
Tom Swahn, webbansvarig
mobil 040 5805862
tom.g.swahn(at)gmail.com
 

Tony Kronqvist
mobil 0500 209778
tv.kronqvist(at)gmail.com

  Alexandra Ramsay
mobil 040 1723736
aramsay(at)saunalahti.fi
 
 

Ansvariga i olika uppdrag

Martin Gardberg, redigering av antavlor
Mobil 040 5498774
e-post martin(at)gardberg.net

Boström Lena, researrangör
mobil 040 3562570
lena.bostrom(at)kolumbus.fi

Rita Neittamo, chefredaktör
mobil 050 64253
rita.neittamo(at)kolumbus.fi
 
Verksamhetsgranskare och ersättare

Anders von Bell
Marita Kvikant
Heidi Fiebeck-Paronen
Ingemar Forsberg

Uppdaterat 4/2017