Kalender

05.09
Höstresa till Estlands svenskbygder Resmålen är bl.a. stadsarkivet i Tallinn, Aibolands museum i Hapsal, Ormsö och Nuckö. Fyra dagar, tre hotellnätter, buss och finländsk reseledare. Alla intresserade välkomna!
19.09
Månadsmöte med föredrag Anja-Bi Pulkiinen berättar om familjen von Numers.
24.10
Månadsmöte med föredrag Föredrag om släktforskning och DNA.
21.11
Månadsmöte med föredrag Peter Ragnvaldsson berättar under rubriken "Ostar och mejerister".

Uppsatser XV innehåller sju intressanta artiklar från olika tidsperioder och miljöer.

Läs mer...

 

Bli medlem

Bli medlem i Helsingfors Släktforskare. Läs mer...

Användbara länkar

Tipsa gärna om nya länkar
som kunde läggas till. Kontakta webmaster per e-post.

Gå till länksidan...

 

 

 


 

 

Uppdaterat 31.5.2016
 

Njut av en skön sommar. Vi återkommer i augusti.

     
   

Uppsatser XV har utkommit

Boken innehåller sju intressanta artiklar:
-Kristian Stockmann: Släkten Bondstorph -Bonsdorff:s äldsta led.
-Kristian Stockmann i samarbete med Mikael Reuter: Släkten Reuter från Bolarskog i Esbo.
-Rainer Knapas: Släkten Jaenisch - från Viborg till Moskva.
-Christer Boije: Hans Henrik Boije af Gennäs - president, friherre (1716-1781).
-Rainer Toiviainen: Ragnar Nordström - redaren, patrioten
-Lars Krogius, 1919: En resa till Sverge vid upprorets utbrott.
-Henry Clay Ericsson: Harriet Clayhills - journalist, nordist, feminist.

Pris 20 euro för HSF:s medlemmar och 25 euro för övriga. Kan köpas på månadsmötet 11.4. eller på föreningens bibliotek onsdagar 15-17.
 

Läs mer...

     
 

HSF på Facebook

Helsingfors Släktforskare har upprättat en Facebooksida som aviserar om föreningens verksamhet såsom månadsmötena på Arbis. På sidan delas även aviseringar från andra släktforskningsrelaterade sidor. Välkommen att besöka oss där. Kolla och gilla.

Läs mer...

     

 

COLLEGIUM GENEALOGICUM HELSINGFORSIENSE