Månadsmöte (OBS! i Tölö)

15 April 2019 kl. 18.15–20.00

Efter mötet berättar Emelie Enckell under rubriken ”Att förstå sin bakgrund” om sin bok Generalens dotter Dagmar Thesleff (Schildt & Söderström 2018). I biografin beskriver hon den mor hon först under arbetets gång lärde känna. Hon hade ofta förundrat sig över moderns ”pendling mellan bottenlösa mindervärdeskänslor och självförakt å ena sidan och hennes naturliga och spirituella livfullhet å den andra”, men efter att ha fördjupat sig i fyra generationers karaktärer, liv och inflytande på sin mor undrar hon inte mera, ”åtminstone inte lika mycket”.

I föredraget synliggör hon vikten av kunskap om bakgrunden för att kunna skriva biografin. Problemet har snarare varit mängden av material än brist på sådant. Det har gällt att hitta det väsentliga för att förstå och tolka åtminstone någotsånär rätt. Det autentiska och dokumenterade får avslöja minnets och senare berättelsers svagheter. Men också förträngda minnen, missuppfattningar och seglivade berättelser får betydelse.


Plats
Helsingfors Arbis
Dagmarsgatan 3
00100 Helsingfors