Föreningens märke är gjort av heraldikern Gustaf von Numers vilket han gav som gåva till föreningen den 10 december 1975.

HISTORIA

 

 

Fakta om föreningen

 

Ett första möte hölls den 23 maj 1973 i Helsingfors Sparbanks klubblokal.

 

Det konstituerande mötet samlades den 15 januari 1975 i HSB:s lokal.

 

Stadgarna godkändes den 2 oktober 1975.