Kalender

09.09
Läsning av gamla handstilar 18:00 i Munksnäs Dragonvägen 10 med Marita Raatikainen.
23.09
Månadsmöte och föredrag av Sebastian Jägerhorn om "En kavalleriofficer på spåren under 30-åriga kriget".
26.09
Släktforskarverkstad Gemensam släktforskning
14.10
Läsning av gamla handstilar 18:00 i Munksnäs Dragonvägen 10 med Marita Raatikainen.
19.10
Nyländska släktforskardagen
21.10
Månadsmöte och föredrag av Veronica Shenshin om ” Ryska Adelsförbundet r.f. - ett släkthistoriskt perspektiv ”.
29.10
Släktforskarverkstad Gemensam släktforskning
11.11
Läsning av gamla handstilar 18:00 i Munksnäs Dragonvägen 10 med Marita Raatikainen.
20.11
Månadsmöte (obs! Onsdag i Arbis) och föredrag av Aapo Roselius om "Estlandsfararna".
28.11
Släktforskarverkstad Gemensam släktforskning

Användbara länkar

Tipsa gärna om nya länkar
som kunde läggas till. Kontakta webansvarig per e-post.

Gå till länksidan...

 

Kvällsutfärd till Lappvikens begravningsplats

15 Maj 2019 kl. 17.00–21.00

 

Kvällsutfärd till Lappvikens begravningsplats med besök på de lite obekantare gravgårdarna; Den ortodoxa, den tatariska och Gardets gravgård. Vi besöker också den ortodoxa St. Elias kyrkan.

På den ortodoxa begravningsplatsen är Pär Silén guide och därefter fortsätter utfärden vidare med Henrik Andersén som guide.

Efter besöket på begravningsplatserna kan deltagarna delta i ett gemensamt restaurangbesök på den grekiska restaurangen Minos (Urho Kekkonens gata 1, Kampen). Kvällsutfärden är kostnadsfri förutom middagen som var och en står för själv.

Museiverkets information om begravningsplatsen här i länken

 

Kontaktperson: Henrik Andersén

Anmälning till kvällsutfärden här nere på sidan senast onsdagen den 8 maj.

Informera också om du deltar eller inte deltar i restaurangbesöket.

Start från den ortodoxa begravningsplatsen


Plats
Start från den ortodoxa begravningsplatsen.
Lappviksvägen 2
00180 Helsingfors