Kalender

09.09
Läsning av gamla handstilar 18:00 i Munksnäs Dragonvägen 10 med Marita Raatikainen.
23.09
Månadsmöte och föredrag av Sebastian Jägerhorn om "En kavalleriofficer på spåren under 30-åriga kriget".
26.09
Släktforskarverkstad Gemensam släktforskning
14.10
Läsning av gamla handstilar 18:00 i Munksnäs Dragonvägen 10 med Marita Raatikainen.
19.10
Nyländska släktforskardagen
21.10
Månadsmöte och föredrag av Veronica Shenshin om ” Ryska Adelsförbundet r.f. - ett släkthistoriskt perspektiv ”.
29.10
Släktforskarverkstad Gemensam släktforskning
11.11
Läsning av gamla handstilar 18:00 i Munksnäs Dragonvägen 10 med Marita Raatikainen.
20.11
Månadsmöte (obs! Onsdag i Arbis) och föredrag av Aapo Roselius om "Estlandsfararna".
28.11
Släktforskarverkstad Gemensam släktforskning

Användbara länkar

Tipsa gärna om nya länkar
som kunde läggas till. Kontakta webansvarig per e-post.

Gå till länksidan...

 

Nyländska släktforskardagen

19 Oktober 2019 kl. 10.00–16.00

Helsingfors Släktforskare har varit initiativtagare till ett tätare samarbete de nyländska svenska släktforskarföreningarna emellan. Som ett led i detta samarbete har vi nu beslutat att anordna en släktforskardag där nyländska föreningar deltar.  Nu har alla intresserade en möjlighet att delta i en släktforskardag  som sker på svenska. Det slutliga programmet är inte helt fastslaget vid skrivande stund men det är tänkt att de deltagande föreningarna kan presentera sin verksamhet vid var sitt bord. Dessutom skall det vara några föredrag och presentationer av andra sammanslutningar. Förutom de nyländska föreningarna kommer Sveriges släktforskarförbund, Finlands släkthistoriska förening och Genealogiska Samfundet i Finland att vara representerade och presentera sin verksamhet.

 

Skriv in datumet i kalendern och försök att även locka vänner och bekanta till tillställningen. Den är öppen för allmänheten.

 

Släktforskarföreningarna har en gemensam webbsida som kommer att utvecklas tillsammans av de medverkande föreningarna och bli en informationskanal för samarbetet.


Plats
Helsingfors, Arbis, andra våningen
Dagmarsgatan 3
00100 Helsingfors