Kalender

26.02
Gamla handstilar Texttolknings- och läsövningar per e-post
15.03
Månadsträffen i mars månad är inhiberad .
22.03
DNA-klubben har möte i Munksnäs (anmäla dig här)
19.04
Årsmöte och föredrag om "Invandringen till Helsingfors" med dr. Antero Leitzinger.
20.04
DNA-klubben har möte i Munksnäs (anmäla dig här).
  
Soldattorp

KLICKA TILL PROJEKTET

 

Gamla handstilar

26 Februari 2021 kl. 12.00–30 April 2021, 12.01

Texttolknings- och läsövningar per e-post av gamla handstilar från 1600- 1700-talet med Marita Raatikainen.

De tidigare texttolknings- och läsövningarna av gamla handstilar från 1600–1700-talen som Marita Raatikainen hållit för medlemmarna i klubblokalen är omgjord till e-postbaserade texttolknings- och läsövningar.

Man behöver inte vara med och texttolka allting, men kan lära sig efter behov och få hjälp.

Anmälningar till texttolknings- och läsning av kan göras till Marita med e-postadressen här nedan.

Intresserade är välkomna.