Kalender

25.01
DNA-klubben har möte i Munksnäs (anmäla dig här)
01.02
Gamla handstilar Texttolknings- och läsövningar per e-post
15.02
Månadsträff (Simonsgatan 12) och föredrag om den Stora finlandssvenska festboken.
16.02
DNA-klubben har möte i Munksnäs (anmäla dig här).
18.02
Släktforskarverkstad Gemensam släktforskning (anmäl dig här)
  
Soldattorp

Klicka till projektet

 

Gamla handstilar

01 Februari 2021 kl. 12.00–30 April 2021, 12.01

Texttolknings- och läsövningar per e-post av gamla handstilar från 1600- 1700-talet med Marita Raatikainen.

De tidigare texttolknings- och läsövningarna av gamla handstilar från 1600–1700-talen som Marita Raatikainen hållit för medlemmarna i klubblokalen är omgjord till e-postbaserade texttolknings- och läsövningar.

Man behöver inte vara med och texttolka allting, men kan lära sig efter behov och få hjälp.

Anmälningar till texttolknings- och läsning av kan göras till Marita med e-postadressen här nedan.

Intresserade är välkomna.

 
Anmäl dig

Skriv siffran 5 med bokstäver: