Kalender

14.09
Gamla handstilar Texttolkning/läsövningar per e-post
21.09
...möte (Simonsgatan 12) och föredrag av Magnus Lindholm om "Under huden är jag många".
19.10
Månadsmöte (Simonsgatan 12) och föredrag av Sebastian Jägerhorn om "En kavalleriofficer på spåren under 30-åriga kriget".
16.11
Månadsmöte (Simonsgatan 12) och föredrag om "Invandringen till Helsingfors" med dr. Antero Leitzinger.
18.05
Vårresa till Tartu/Dorpat och Narva med egen buss alla dagar 18.5-21.5. 

Användbara länkar

Tipsa gärna om nya länkar
som kunde läggas till. Kontakta webansvarig per e-post.

Gå till länksidan...

 

Gamla handstilar

14 September 2020 kl. 12.00–27 September 2020, 21.00

Texttolkning/läsövningar per e-post av gamla handstilar från 1600- 1700-talet med Marita Raatikainen som kursledare.

De tidigare övningarna i texttolkning och läsning av gamla handstilar från 1600–1700-talen som Marita Raatikainen hållit för medlemmarna i klubblokalen är nu från hösten omgjord till e-post baserade texttolknings och läsnings övningar.

Mera detaljerad information om anmälning och deltagande inkommer före hösten.