Bli medlem i HSF

LÄS MER

Kalender

19.10
Gamla handstilar Texttolknings- och läsövningar per e-post
13.11
Nyländska släktforskardagen ordnas i Karis på Lärkkulla.
15.11
Extra föreningsmöte & månadsträff med föredrag om kaféer i Helsingfors.
16.11
DNA-klubben med Tryggve har möte i Munksnäs (anmäla dig här).
18.11
Släktforskarverkstad Gemensam släktforskning (anmäla dig här)

PROJEKT

SOLDATTORP

LÄS MER

   

NYLÄNDSKT

SLÄKT-
FORSKAR-
SAMMARBETE

LÄS MER

 

 

 

HSF på Facebook

Välkommen att besöka oss där.

Kolla och gilla.

LÄS MER

 

Gamla handstilar

19 Oktober 2021 kl. 13.00–17 December 2021, 13.00

Texttolknings- och läsövningar per e-post av gamla handstilar från 1600- 1700-talet med Marita Raatikainen.

Man behöver inte vara med och texttolka allting, men kan lära sig efter behov och få hjälp.

Anmälningar till texttolknings- och läsövningar kan göras till Marita med e-postadressen här nedan.

Intresserade är välkomna.