DATABAS för projektet   SOLDATTORP

Kommentarer

Kommentarer till forsknings- resultaten kan skickas till projekt.soldattorp(at)gmail.com

 
 

Forskningsresultat

Välj kompani och klicka vidare

Infört material har gul font.

 
 

N   Y   L   A   N   D

Infanteriet

Nylands infanteriregemente

 Borgå kompani 

 Helsinge kompani  ( följande som införas )

 Ingå kompani ( infört ) 

 Karis kompani ( infört ) 

 Lojo kompani ( infört )

 Livkompaniet 

  Majorens  / Premiermajorens kompani ( infört )

 

Kymmenegårds läns regemente / Kymmenegårds lätta infanteribataljon

 Elimä kompani 

 Majorens kompani 

 Veckelax kompani 

 

Dragonerna

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

 Borgå kompani 

 Livkompaniet ( infört ) 

 Raseborgs kompani ( infört ) 

Majorens / Premiermajorens kompani

Karelska dragonkåren / Kymmenegårds dragonkår

 Livkompaniet 

 

 

 

Å   B   O   L   A   N   D

Dragonerna

Livdragonrementet

  Livkompaniet

 Majorens kompani (Premiermajorens kompani)

 

Flottan

 Södra Finlands båtsmanskompani

 

 

 

Å   L   A   N   D

Flottan

Ålands båtsmanskompani

 

 

 

Ö   S   T   E   R   B   O   T   T   E   N

Infanteriet

Österbottens regemente

Närpes kompani

Livkompaniet

Lochteå kompani / Secondmajorens kompani

 

Flottan

Österbottens skeppstimmermanskompani 

Skeppstimmermän

 

 

 

Webbsidan uppdaterad 1.6.2024

Kontakt för soldattorpsprojektets webbsidor är Tom Swahn.

E-postadress: tom.g.swahn(at)gmail.com.