Kommentarer

Kommentarer till forsknings- resultaten kan skickas till projekt.soldattorp(at)gmail.com

Soldattorpsprojektets webbsidor

Kontakt: Tom Swahn    tom.g.swahn(at)gmail.com

 

 Databas för soldattorpsprojektet 

 

Forskningsresultat  -  Välj kompani och klicka vidare

Infört material har gul font.  

 
 

N   Y   L   A   N   D

Nylands infanteriregemente

 Borgå kompani 

 Helsinge kompani 

 Ingå kompani ( införing på gång ) 

 Karis kompani ( infört ) 

 Lojo kompani 

 Livkompaniet 

 Majorens  / Premiermajorens kompani 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

 Borgå kompani 

 Livkompaniet ( infört ) 

 Raseborgs kompani ( infört ) 

Kymmenegårds läns regemente / Kymmenegårds lätta infanteribataljon

 Elimä kompani 

 Majorens kompani 

 Veckelax kompani 

Karelska dragonkåren / Kymmenegårds dragonkår

 Kymmenegårds skvadron 

 Livkompaniet 

 

 

 

Å   B   O   L   A   N   D

Livdragonrementet

  Livkompaniet

 Majorens kompani (Premiermajorens kompani)

Flottan

 Södra Finlands båtsmanskompani

 

 

 

Å   L   A   N   D

Flottan

Ålands båtsmanskompani

 

 

 

Ö   S   T   E   R   B   O   T   T   E   N

Flottan

Österbottens skeppstimmermanskompani

 

 

Uppdaterad 20.6 2023 av Tom Swahn