Bli medlem i HSF

LÄS MER

Kalender

19.10
Gamla handstilar Texttolknings- och läsövningar per e-post
13.11
Nyländska släktforskardagen ordnas i Karis på Lärkkulla.
15.11
Extra föreningsmöte & månadsträff med föredrag om kaféer i Helsingfors.
16.11
DNA-klubben med Tryggve har möte i Munksnäs (anmäla dig här).
18.11
Släktforskarverkstad Gemensam släktforskning (anmäla dig här)

PROJEKT

SOLDATTORP

LÄS MER

   

NYLÄNDSKT

SLÄKT-
FORSKAR-
SAMMARBETE

LÄS MER

 

 

 

HSF på Facebook

Välkommen att besöka oss där.

Kolla och gilla.

LÄS MER

 

 

HSF är på bokmässan 28-31.10

 

Extra föreningsmöte & månadsträff 15.11

Föredrag om caféernas Helsingfors. Kulturhistoria sedd ur kaffeperspektiv.

LÄS MER

 

Nyländska släktforskardagen 2021

Raseborgs släkt- och bygdeforskare står som värd för den nyländska släktforskardagen med temat "smeder och bruk".

LÄS MER

BÖCKER

BÖCKER

BÖCKER

 

Böcker till försäljning för medlemmar

Böcker utrensade ur biblioteket till försäljning åt medlemmar.

Logga in med din e-postadress och ditt lösenord och se vidare . . . 

 

Soldattorpsprojektet i Västra Nyland

Soldattorpsprojektet inventerar soldattorp i Snappertuna.

LÄS MER

 

Bibliotekskatalogen är förnyad

I den nya bibliotekskatalogen är det lätt att söka fram en bok.

LÄS MER

 

Gamla handstilar

Texttolkning/läsövningar per e-post med  Marita Raatikainen

Anmäl dig till texttolknings- och läsövningar.  LÄS MER

Släkt-

forskningens

dag

             

Släktforskningens dag lördag 15.1

HSF håller öppet i klubblokalen kl. 13-16.

 

Arbis kurser 2021 - 2022

Anmälningarna för kurser startar tisdag 17.8 kl. 10.00.

LÄS MER

 

-  C o l l e g i u m   g e n e a l o g i c u m   H e l s i n g f o r s i e n s e  -