Bli medlem i HSF

LÄS MER

Kalender

03.09
Höstutfärd till Kulla gård och Strömfors
19.09
Månadsträff och föredrag om "Vad hette Niklasdotter Brömse".
17.10
Månadsträff och föredrag.
21.11
Månadsträff med föredrag.
16.01
Månadsträff med föredrag.

PROJEKT

SOLDATTORP

LÄS MER

   

NYLÄNDSKT

SLÄKT-
FORSKAR-
SAMMARBETE

LÄS MER

 

 

 

HSF på Facebook

Välkommen att besöka oss där.

Kolla och gilla.

LÄS MER

 

 

Höstutfärd till . . .

 . . . Kulla gård, Strömfors och gränsen 1743​.

Lördag 3 september 2022. Fullbokad, endast väntelista om någon avbokar.

LÄS MER

 

Månadsträff med föredrag 19 september

Föredrag av Tony Kronqvist om "Jakten på släkten von Kraemers anmoder via dryckeskärl och kunglig ladugård".

 LÄS MER

 

Bibliotekskatalogen är förnyad

Närmare 1300 böcker är införda och det är nu lätt att söka fram en bok.

LÄS MER ( också om bibliotekets öppethållningstider  15.9 )

 

Nya Karelen-databasen KATIHA

Från de s.k. avträdda områdena har över 11 miljoner poster samlats i Karelen-databasen;  födda, döda, vigda, flyttade och uppgifter ur kommunionböcker.   LÄS MER  ( Finns också under fliken Länkar )

 

Nya Digihakemisto ("appspotten") 

Det gamla digihakemisto.appspot.com har upphört att fungera. Genealogiska Samfundet i Finland och Kari Kujansuu har undertecknat ett samarbetsavtal för upprätthållandet av Digihakemisto-nättjänsten.

LÄS MER

 

Artiklar i Släktforskaren från . . .

. . . åren 1975 - 2021. En lista på (det mesta) som ingått i medlemstidningen sedan den började utkomma, två år efter att föreningen grundades, finns här. Släktforskaren-nr kostar 3,-/st utom de två senaste årens nr som kostar 5,-/st. 

 LÄS MER

BÖCKER

BÖCKER

BÖCKER

 

Böcker till försäljning för medlemmar

Böcker utrensade ur biblioteket till försäljning åt medlemmar.

Logga in med din e-postadress och ditt lösenord och se vidare . . . 

 

-  C o l l e g i u m   g e n e a l o g i c u m   H e l s i n g f o r s i e n s e  -