Bli medlem i HSF

LÄS MER

Kalender

21.08
Utfärd i kanonslup runt Sveaborg
20.09
Månadsträff (Simonsgatan 12) och föredrag av Nils Erik Villstrand
09.10
Öppet hus i klubblokalen
18.10
Månadsträff (Simonsgatan 12) och föredrag av Erland Eklund
13.11
Nyländska släktforskardagen ordnas i Karis på Lärkkulla.

PROJEKT

SOLDATTORP

LÄS MER

   

NYLÄNDSKT

SLÄKT-
FORSKAR-
SAMMARBETE

LÄS MER

 

 

Utfärd i kanonslup runt Sveaborg

Lördagen den 21 augusti. Anmälning till utfärden var under maj månad. 

LÄS MER

 

Årets släktforskardagar i Sverige ... 

... hålls digitalt 11-12 september.

LÄS MER (Släktforskardagarna 2021)  LÄS MER (Föreläsare under dagarna ...)

 

Följande månadsträff är i september

Månadsträff 20.9 med föredrag om Nystadsfreden 1721.

LÄS MER

 

GSF ordnar kurser om genealogi

också på svenska. LÄS MER

Bekanta dig också med GSF:s INSPELNINGAR AV DISTANSUTBILDNING

 

Öppet hus i klubblokalen - 9 oktober

Dragonvägen 10 i Munksnäs (Källarvåningen, ingång från gården). 

 LÄS MER

Smeder

och

bruk

 

Nyländska släktforskardagen 2021

Raseborgs släkt- och bygdeforskare står som värd för den nyländska släktforskardagen som ordnas i Karis på Lärkkulla.

LÄS MER

 

Se föredrag från månadsträffarna

Se föredragen av Carola Ekrem och Anne Bergman om den Stora finlandssvenska festboken, och också tidigare föredrag.

LÄS MER

 

HSF på Facebook

Helsingfors Släktforskare har upprättat en Facebooksida som aviserar om föreningens verksamhet såsom månadsmötena. På sidan delas även aviseringar från andra släktforskningsrelaterade sidor. Välkommen att besöka oss där. Kolla och gilla.

LÄS MER

 

-  C o l l e g i u m   g e n e a l o g i c u m   H e l s i n g f o r s i e n s e  -