Bli medlem i HSF

LÄS MER

Kalender

01.12
Gamla handstilar Texttolknings- och läsövningar per e-post
13.01
Släktforskarverkstad Gemensam släktforskning (anmäla dig här)
15.01
Släktforskningens dag i klubblokalen.
17.01
Månadsträff med föredrag om gravgårdar i Viborg.
24.01
DNA-klubben med Anders har möte i Munksnäs (anmäla dig här)

PROJEKT

SOLDATTORP

LÄS MER

   

NYLÄNDSKT

SLÄKT-
FORSKAR-
SAMMARBETE

LÄS MER

 

 

 

HSF på Facebook

Välkommen att besöka oss där.

Kolla och gilla.

LÄS MER

 

 

Bibliotekskatalogen är förnyad

I den nya bibliotekskatalogen är det lätt att söka fram en bok.

Biblioteket är öppet torsdag 13.1 kl. 15.30-17.00 och måndag 24.1 kl. 17.00-18.30 eller överenskom om besök med Rita Neittamo rita.neittamo(at)kolumbus.fi. 

LÄS MER

BÖCKER

BÖCKER

BÖCKER

 

Böcker till försäljning för medlemmar

Böcker utrensade ur biblioteket till försäljning åt medlemmar.

Logga in med din e-postadress och ditt lösenord och se vidare . . . 

 

Gamla handstilar

Texttolkning/läsövningar per e-post med  Marita Raatikainen

Anmäl dig till texttolknings- och läsövningar.  LÄS MER

 

Släktforskarverkstad 

Föreningens medlemmar samlas 13.1.

Gör också din anmälan för deltagande.  LÄS. MER

Släkt-

forskningens

dag

             

Släktforskningens dag lördag 15.1

HSF håller öppet i klubblokalen kl. 13-16.

LÄS MER

 

Månadsträff med föredrag 17.1

om gravgårdar i Viborg. Forntid, förfall och framtid. En historisk vandring.

LÄS MER

 

DNA-släktforskning      

DNA-klubben sammanträder 24.1.

Gör också din anmälan för deltagande.  LÄS MER 

 

-  C o l l e g i u m   g e n e a l o g i c u m   H e l s i n g f o r s i e n s e  -