Evenemangskalender

Måndag
14.9
12:00

Gamla handstilar

Texttolkning/läsövningar per e-post
Måndag
21.9
18:00

...möte (Simonsgatan 12)

och föredrag av Magnus Lindholm om "Under huden är jag många".
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Måndag
19.10
18:00

Månadsmöte (Simonsgatan 12)

och föredrag av Sebastian Jägerhorn om "En kavalleriofficer på spåren under 30-åriga kriget".
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Måndag
16.11
18:00

Månadsmöte (Simonsgatan 12)

och föredrag om "Invandringen till Helsingfors" med dr. Antero Leitzinger.
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Tisdag
18.5
09:00

Vårresa till Tartu/Dorpat och Narva

med egen buss alla dagar 18.5-21.5.