Evenemangskalender

Lördag
21.8
15:30

Utfärd i kanonslup runt Sveaborg

Seglingen utgår från bryggan vid Artilleriviken på Sveaborg
Måndag
20.9
18:00

Månadsträff (Simonsgatan 12)

och föredrag av Nils Erik Villstrand
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Lördag
9.10
12:00

Öppet hus i klubblokalen

Helsingfors Släktforskare r.f. (klubblokalen)
Måndag
18.10
18:00

Månadsträff (Simonsgatan 12)

och föredrag av Erland Eklund
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Måndag
15.11
18:00

Månadsträff (Simonsgatan 12)

och föredrag av Matts Dumell
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Tisdag
10.5
08:00