Evenemangskalender

Måndag
17.2
18:00

Månadsmöte (Simonsgatan 12)

och föredrag av Heinz Stürmer om borgerliga släktvapen i Finland.
Helsingfors Marthaförenings lokal (Ringklocka vid ytterdörren )
Tisdag
25.2
17:00

Släktforskarverkstad

Gemensam släktforskning
Helsingfors Släktforskares klubblokal, ingång från gården
Måndag
9.3
18:00

Läsning av gamla handstilar

med Marita Raatikainen
Helsingfors Släktforskares klubblokal
Tisdag
10.3
18:30

DNA-klubben

har möte i Munksnäs.
Helsingfors Släktforskares klubblokal, ingång från gården
Måndag
16.3
18:00

Årsmöte (Simonsgatan 12)

och föredrag av Carola Ekrem och Anne Bergman om "Stora finlandssvenska festboken".
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Torsdag
26.3
17:00

Släktforskarverkstad

Gemensam släktforskning
Helsingfors Släktforskares klubblokal, ingång från gården
Måndag
6.4
18:00

Läsning av gamla handstilar

med Marita Raatikainen
Helsingfors Släktforskares klubblokal
Måndag
20.4
18:00

Månadsmöte (Simonsgatan 12)

och föredrag av Sebastian Jägerhorn om "En kavalleriofficer på spåren under 30-åriga kriget".
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Måndag
27.4
18:30

DNA-klubben

har möte i Munksnäs.
Helsingfors Släktforskares klubblokal, ingång från gården
Tisdag
28.4
17:00

Släktforskarverkstad

Gemensam släktforskning
Helsingfors Släktforskares klubblokal, ingång från gården
Onsdag
29.4
16:45

Exkursion till stadsarkivet

i Helsingfors
Stadsarkivet, Hagnäs.
Tisdag
12.5
09:00

Vårresa till Tartu/Dorpat och Narva

med Eckerölinjens Finlandia och egen buss under dagarna. 
Lördag
29.8
15:30

Utfärd i kanonslup runt Sveaborg

med kanonslupen Diana som är av 1700-talssnitt.
Seglingen utgår från bryggan vid Artilleriviken på Sveaborg
Måndag
14.9
18:00

Läsning av gamla handstilar

med Marita Raatikainen
Helsingfors Släktforskares klubblokal
Tisdag
15.9
18:30

DNA-klubben

har möte i Munksnäs.
Helsingfors Släktforskares klubblokal, ingång från gården
Måndag
21.9
18:00

Månadsmöte

och föredrag av Magnus Lindholm
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Tisdag
29.9
17:00

Släktforskarverkstad

Gemensam släktforskning
Helsingfors Släktforskares klubblokal, ingång från gården
Måndag
12.10
18:00

Läsning av gamla handstilar

med Marita Raatikainen
Helsingfors Släktforskares klubblokal
Måndag
19.10
18:00

Månadsmöte

samt frågor och fynd.
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Torsdag
29.10
17:00

Släktforskarverkstad

Gemensam släktforskning
Helsingfors Släktforskares klubblokal, ingång från gården
Måndag
9.11
18:00

Läsning av gamla handstilar

med Marita Raatikainen
Helsingfors Släktforskares klubblokal
Måndag
16.11
18:00

Månadsmöte

och föredrag om "Invandringen till Helsingfors".
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Tisdag
24.11
17:00

Släktforskarverkstad

Gemensam släktforskning
Helsingfors Släktforskares klubblokal, ingång från gården