Evenemangskalender

Måndag
19.9
18:00

Månadsträff

och föredrag om "Vad hette Niklasdotter Brömse".
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Måndag
17.10
18:00

Månadsträff

och föredrag.
Helsingfors Marthaförenings lokal (Ringklocka vid ytterdörren )
Måndag
21.11
18:00

Månadsträff

med föredrag.
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Måndag
16.1
18:00

Månadsträff

med föredrag.
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Måndag
20.2
18:00

Månadsträff

med föredrag.
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Måndag
20.3
18:00

Årsmöte

med föredrag.
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )