Evenemangskalender

Fredag
26.2
12:00

Gamla handstilar

Texttolknings- och läsövningar per e-post
Måndag
22.3
18:00

DNA-klubben

har möte i Munksnäs (anmäla dig här)
Helsingfors Släktforskare r.f. (klubblokalen)
Måndag
19.4
18:00

Årsmöte

och föredrag om "Invandringen till Helsingfors" med dr. Antero Leitzinger.
Tisdag
20.4
18:00

DNA-klubben

har möte i Munksnäs (anmäla dig här).
Helsingfors Släktforskare r.f. (klubblokalen)
Tisdag
18.5
09:00

Vårresa till Tartu/Dorpat och Narva

med egen buss alla dagar 18.5-21.5. 
Lördag
21.8
15:30

Utfärd i kanonslup runt Sveaborg

Seglingen utgår från bryggan vid Artilleriviken på Sveaborg
Måndag
20.9
18:00

Månadsträff (Simonsgatan 12)

och föredrag av Nils Erik Villstrand
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Lördag
9.10
14:00

Öppet hus i klubblokalen

Helsingfors Släktforskare r.f. (klubblokalen)
Måndag
18.10
18:00

Månadsträff (Simonsgatan 12)

och föredrag av Erland Eklund
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Måndag
15.11
18:00

Månadsträff (Simonsgatan 12)

Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )