Hedersmedlemmar

Margareta Damsten
Lars Holm
Kerstin Hindström
Maj-Brit Lindberg
Kurt Marander
Göran Lundsten
Carl-Axel Palmgren
P.G. Savander
Kristian Stockmann
Susan Strömberg
 

Korresponderande medlemmar

Kari Tarkiainen
Christina Backman
Gunnar Damström
 

Bank

Aktia

Helsingfors Släktforskare​ r.f.
IBAN: FI0940553950001800
BIC: HELSFIHH

 

Verksamhet

Föreningens verksamhet omfattar månadsmöten med föredrag, studiecirklar om aktuella ämnen, publikationer samt studieresor och -besök. Studiecirklar ordnas för läsning av gamla handstilar och handledning ges i släktforskningens grunder och datateknik inom släktforskning.

Publikationer

Publikationsverksamheten omfattar medlemstidskriften Släktforskaren, som utkommer två gånger om året och utgåvor i bokserien Uppsatser.

Egen lokal

HSF har en egen klubblokal vid Dragonvägen 10 i Helsingfors / Munksnäs, ingång från gården.

Föreningslokalen inrymmer mötesrum och bibliotek. Den tekniska utrustningen omfattar bl.a. ADSL Internet med Wlan, PC, skrivare, dataprojektor, läsapparat för mikrokort och kopieringsmaskin.

Bibliotekets öppethållning informeras under fliken Bibliotek.

Medlemmar

Helsingfors Släktforskare har 217 medlemmar som har släktforskning, personhistoria och allmän historia som gemensamt intresse.

 

Uppdaterat 11.04.2018

Bli medlem i Helsingfors Släktforskare

Printa ut bifogade pdf-fil, fyll i dina uppgifter och posta den ifylld och undertecknad till:
Helsingfors Släktforskare rf
Dragonvägen 10 TH 25
00330 HELSINGFORS

Medlemsansökan pdf-fil

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning
för medlemsregistret.
Läs mer

Genealogiska Samfundet i Finland

Genealogiska Samfundet i Finland håller medlemsmöten med föredrag i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors. Föredragen är öppna för allmänheten och rekommenderas för HSF:s medlemmar. Läs mer