Hedersmedlemmar

Margareta Damsten
Kerstin Hindström
Lars Holm
Maj-Brit Lindberg
Göran Lundsten
Kurt Marander
Carl-Axel Palmgren
P.G. Savander
Kristian Stockmann
Susan Strömberg

Korresponderande medlemmar

Christina Backman
Gunnar Damström
Kari Tarkiainen

Bank

Aktia

Helsingfors Släktforskare​ r.f.
IBAN: FI0940553950001800
BIC: HELSFIHH

 

Verksamhet

Föreningens verksamhet omfattar månadsmöten med föredrag, studiecirklar om aktuella ämnen, publikationer samt studieresor och -besök. Studiecirklar ordnas för läsning av gamla handstilar och handledning ges i släktforskningens grunder och datateknik inom släktforskning.

Publikationer

Publikationsverksamheten omfattar medlemstidskriften Släktforskaren, som utkommer två gånger om året och utgåvor i bokserien Uppsatser.

Egen lokal

HSF har en egen klubblokal vid Dragonvägen 10 i Helsingfors / Munksnäs, ingång från gården.

Föreningslokalen inrymmer mötesrum och bibliotek. Den tekniska utrustningen omfattar bl.a. ADSL Internet med Wlan, PC, skrivare, dataprojektor, läsapparat för mikrokort och kopieringsmaskin.

Bibliotekets öppethållning informeras under fliken Bibliotek.

Medlemmar

Helsingfors Släktforskare har 217 medlemmar som har släktforskning, personhistoria och allmän historia som gemensamt intresse.

Inloggning med lösenord

Inloggning med lösenord för information som endast riktar sig till medlemmarna införs på föreningens hemsidor. Under pågående testperiod utarbetar styrelsemedlemmarna utformningen av de slutliga medlemssidorna med inloggning.

 

Uppdaterat 9/2018

Bli medlem i Helsingfors Släktforskare

Medlemsansökan pdf-fil

Printa ut pdf-filen ovan, fyll i dina uppgifter och posta den ifylld och undertecknad till:

Helsingfors Släktforskare
Dragonvägen 10 TH
00330 Helsingfors

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning
för medlemsregistret.
Läs mer

Genealogiska Samfundet i Finland

Genealogiska Samfundet i Finland håller medlemsmöten med föredrag i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors. Föredragen är öppna för allmänheten och rekommenderas för HSF:s medlemmar. Läs mer

Samfundets förtjänst- medalj har tilldelats följande HSF-medlemmar:

  Kristian Stockmann
Rainer Toiviainen