Hedersmedlemmar

Margareta Damsten
Lars Holm
Kerstin Hindström
Maj-Brit Lindberg
Kurt Marander
Göran Lundsten
Carl-Axel Palmgren
P.G. Savander
Kristian Stockmann
Susan Strömberg
 

Korresponderande medlemmar

Kari Tarkiainen
Christina Backman
Gunnar Damström
 

Bank

Aktia
IBAN FI0940553950001800 ;
BIC: HELSFIHH

Uppdaterat: 18.5.2017

Verksamhet

Föreningens verksamhet omfattar månadsmöten med föredrag, studiecirklar om aktuella ämnen, publikationer samt studieresor och -besök. Studiecirklar ordnas för läsning av gamla handstilar och handledning ges i släktforskningens grunder och datateknik inom släktforskning.

Publikationer

Publikationsverksamheten omfattar medlemstidskriften Släktforskaren, som utkommer två gånger om året och utgåvor i bokserien Uppsatser.

Egen lokal

HSF har en egen klubblokal vid Dragonvägen 10 i Helsingfors / Munksnäs, ingång från gården.

Föreningslokalen inrymmer mötesrum och bibliotek. Den tekniska utrustningen omfattar bl.a. ADSL Internet med Wlan, PC, skrivare, dataprojektor, läsapparat för mikrokort och kopieringsmaskin.

Biblioteket är öppet en gång i månaden. Se närmare under fliken Bibliotek.

Medlemmar

Helsingfors Släktforskare har 221 medlemmar som har släktforskning, personhistoria och allmän historia som gemensamt intresse.
 

Bli medlem i Helsingfors Släktforskare

Printa ut bifogade pdf-fil, fyll i dina uppgifter och posta den ifylld och undertecknad till:
Helsingfors Släktforskare rf
Dragonvägen 10 TH 25
00330 HELSINGFORS

Medlemsansökan pdf-fil

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning
för medlemsregistret.
Läs mer

Genealogiska Samfundet i Finland

Genealogiska Samfundet i Finland håller medlemsmöten med föredrag i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors. Föredragen är öppna för allmänheten och rekommenderas för HSF:s medlemmar. Läs mer