Styrelsen 2019

e-post: helsingfors.hsf(at)gmail.com

  Peter Ragnvaldsson
  ordförande
  mobil 044 298 8290
  peter.ragnvaldsson(at)gmail.com

             

 

  Henrik Andersén

  vice ordförande, redaktör

 

  Margaretha Wildtgrube

  sekreterare

 

   

Peter Bussman

skattmästare, medlemsavgifter, klubblokalen och nycklar, fotograf

mobil 0400 607 988

 

  Tryggve Gestrin

  DNA-släktforskning

 

 

  Tony Kronqvist

  redaktör

 

  Alexandra Ramsay

  Arbiskontakt, redaktör

 

  Anders Roos

  Kontaktperson för resor och exkursioner

 

   

Tom Swahn
medlemsregistret, webbansvarig, HSF:s e-post
mobil 040 580 5862
helsingfors.hsf(at)gmail.com

 

Övriga medlemmar med olika uppdrag

 

  Christer Boije af Gennäs

  fotograf

 

  Annette Wavela
  postmottagning, postning
  mobil 050 572 3755
  a.wavela(at)elisanet.fi

 

Verksamhetsgranskare och ersättare

 

  Anders von Bell

  verksamhetsgranskare

 

  Gustaf Rönnholm

  verksamhetsgranskare

 

  Magnus Buchert

  ersättare

 

 

  Jan-Eric Dahlberg​

  ersättare

 

 

Uppdaterat 4/2019