Styrelsen

e-post: helsingfors.hsf(at)gmail.com

 

Peter Ragnvaldsson
ordförande, månadsträffarna, släktforskarverkstaden
mobil 044 298 8290
peter.ragnvaldsson(at)gmail.com

 

Margaretha Wildtgrube

vice ordförande, månadsträffarna, bokmässan

 

Tryggve Gestrin

sekreterare, DNA-släktforskning, medlemsbrev

 

Peter Bussman

skattmästare, medlemsavgifter, klubblokalens nycklar, fotograf

mobil 0400 607 988

 

Leif Eriksson

ledamot, postmottagning, postning och kontaktperson för klubblokalen

 

Birgitta Jakas

ledamot

 

Tony Kronqvist

ledamot, Släktforskaren / redaktör, medlems-e-post

helsingfors.hsf(at)gmail.com

 

Tom Swahn

ledamot, medlemsregistret, e-post, webbmaster

helsingfors.hsf(at)gmail.com

 

Henrika Zilliacus-Tikkanen

ledamot, Släktforskaren / redaktör

Övriga funktionärer

 

Rita Neittamo

Biblioteket i klubblokalen, bibliotekets webbsidor, bibliotekskatalogen

 

Alexandra Ramsay

Biblioteket i klubblokalen, bibliotekskatalogen

 

Anders von Bell

verksamhetsgranskare, DNA-släktforskning

 

Annette Wavela

verksamhetsgranskare

 

Gustaf Rönnholm

ersättare för verksamhetsgranskare

 

Heidi Orlikoff

ersättare för verksamhetsgranskare

 

Uppdaterat 2022