Styrelsen 2018

   
 Peter Ragnvaldsson, ordförande
  mobil 044 298 8290
  peter.ragnvaldsson(at)gmail.com

  Henrik Andersén, vice ordförande, redaktör
  mobil 040 545 0155
  henrik.andersen(at)welho.com

  Margaretha Wildtgrube, sekreterare
  mobil 050 529 3619
  margaretha.wildtgrube(at)live.com
  Annette Wavela, postmottagning, postning
  mobil 050 572 3755
  a.wavela(at)elisanet.fi

  Peter Bussman, skattmästare, medlemsavgifter, fotograf
  mobil 0400 607 988
  peter.bussman(at)norlog.fi

  Tony Kronqvist, redaktör
  mobil 0500 209 778
  tv.kronqvist(at)gmail.com

  Alexandra Ramsay, Arbiskontakt, redaktör
  mobil 040 172 3736
  aramsay(at)saunalahti.fi
  Tom Swahn, webbansvarig, medlemsregister, HSF:s e-post
  mobil 040 580 5862
  tom.g.swahn(at)gmail.com
   
 

  Ansvariga i olika uppdrag

 Vacant, redigering av antavlor
  mobil 
  e-post
  vacant, bibliotekarie
  mobil 
  e-post
  Siv Sumelius, kontaktperson för klubblokalen
  mobil 050 530 2868
  siv.sumelius(at)welho.com
 Christer Boije af Gennäs, fotograf
  mobil 0500 212 061
  christer.boije(at)kolumbus.fi
  Researrangör: För varje resa och
  exkursion utses en ansvarig researrangör.
  Se under Exkursioner och resor
   
 

  Verksamhetsgranskare och ersättare

   
  Ingemar Forsbergverksamhetsgranskare
  mobil 0400 706 118
  ingo.forsberg(at)gmail.com
  Marita Kvikant, verksamhetsgranskare
  mobil 040 583 9983
  marita.kvikant(at)kvikant.fi
  Cecilia Forsberg​, ersättare
  mobil 040 514 0430
  cessan.forsberg(at)gmail.com

  Magnus Buchert, ersättare
  mobil 050 366 6650
  magnus.buchert(at)kolumbus.fi

 

Uppdaterat 4/2018