Styrelsen 2024

e-post: helsingfors.hsf(at)gmail.com

 

Peter Ragnvaldsson
ordförande, månadsträffarna, Släktforskarverkstaden
mobil 044 298 8290
peter.ragnvaldsson(at)gmail.com

 

Margaretha Wildtgrube

vice ordförande, månadsträffarna, bokmässan

 

Leif Eriksson

sekreterare, postning och kontaktperson för klubblokalen. Biblioteket och bibliotekskatalogen.

 

Peter Bussman

skattmästare, medlemsavgifter, klubblokalens nycklar, fotograf

mobil 0400 607 988

 

Tryggve Gestrin

ledamot, DNA-släktforskning, medlemsbrev

 

Mikael Paltschik

ledamot

 

Tony Kronqvist

ledamot, Släktforskaren / redaktör, medlems-e-post, medlemsregistret

helsingfors.hsf(at)gmail.com

 

Ann-Cathrin Sund

ledamot, webbmaster, e-post

helsingfors.hsf(at)gmail.com

 

Henrika Zilliacus-Tikkanen

ledamot, Släktforskaren/redaktör

Övriga funktionärer

 

Anders von Bell

verksamhetsgranskare, DNA-släktforskning

 

Annette Wavela

verksamhetsgranskare

 

Rita Neittamo

Biblioteket i klubblokalen, bibliotekets webbsidor, bibliotekskatalogen

 

Alexandra Ramsay

Biblioteket i klubblokalen, bibliotekskatalogen, Släktforskaren/redaktör

 

Tom Swahn

Soldattorpsprojektet. Soldattorpsprojektets webbsidor.

Webbmaster för sajten Nyländskt släktforskarsamarbete.

 

Uppdaterat 13.4.2024.