Dataskydd

"Ansvarsfull behandling av personuppgifter inom släktforskningen".

Länk till GSF:s sida med information

Släktforskar-
föreningar i Finland

Länk till GSF:s sida med uppgifter om och länkar till släktforskarföreningar i Finland. Gå till länksidan

Nyländskt släktforskar- sammarbete

Länk till Nyländskt släktforskarsammarbete

Finlands svenska hembygdsförbund

Länk till Finlands svenska hembygdsförbund r.f.

Nationalbiblioteket har digitaliserat tidningar

som utkommit i Finland 1771-1949. De är tillgängliga för allmänheten. Läs mer...

Helsingfors-teman

Över 65 000 bilder gratis.

Du kan ladda ner bilder.

 

Kulturarv för alla

Med hjälp av Museiverkets Finna kan du för närvarande söka och använda samlingarnas information och digitaliserade material på önskat sätt.

Fri tillgång till en kvarts
miljon fotografier

Ny släktforskarwebb

Välkommen till www.cognatus.se. Cognatus är latin och kan översättas med blodsband. Här på min, Jonas Magnussons, plats på nätet kommer det att redovisas en hel del blodsband. Mycket annat som rör i första hand min hobby, släktforskning, kommer också att dyka upp.

Länk till listan på Karl XII:s officerare

Helsinki Region Infoshare

Helsinki Region Infoshare (HRI) tillhandahåller information om Helsingforsregionen så att alla kan komma åt den snabbt och behändigt. Informationen öppnas för medborgare, företag, universitet, högskolor, forskningsanstalter samt kommunförvaltning och statsförvaltning. Informationen finns gratis tillgänglig och får användas fritt.

Med sökordet Historia hittades följande intressanta applikationer. Läs mer...

Helsingfors förr och nu. Jämför Signe Branders foton från 1907-1912 med nyligen tagna bilder med samma motiv. Gå till bilderna

Mera gamla Helsingforsbilder

Helsingfors album
34 utsigter - 34 näköalaa
G.W. Edlund - Förläggare - Kustantaja 1896. Gå till bilderna

 

Nya Digihakemisto ("appspotten") Det gamla digihakemisto.appspot.com upphörde att fungera 2022. Genealogiska Samfundet i Finland och Kari Kujansuu (som såsom privat projekt skapade Digihakemisto) har undertecknat ett samarbetsavtal för upprätthållandet av Nya Digihakemisto-nättjänsten, som publicerades då Riksarkivet tog ur bruk Digitalarkivet och koncentrerade sitt digitala material i den nya Astia-tjänsten (1.4.2022). GSF erbjuder i fortsättningen Digihakemistos serverutrymme och Kujansuu fortsätter som upprätthållare och utvecklare av nättjänsten. Digihakemisto är en öppen nättjänst för alla och där finns indexering som användarna själva kan fylla på. 

Riksarkivets webbtjänst​ Astia. Med hjälp av webbtjänsten Astia kan du:

  • söka efter material som förvaras av Riksarkivet
  • beställa material för att använda det i Riksarkivets forskarsalar eller som fjärrlån till andra av Riksarkivets verksamhetssällen
  • använda offentliga digitaliserade handlingar
  • ansöka om nyttjandetillstånd till åtkomstbegränsat material (Obs! Via Astia kan man inte ansöka om nyttjandetillstånd för att använda 100 år gamla eller yngre kyrkoböcker och civilregister i forskarsalen. Blanketten för att beställa kyrkoböcker och civilregister hittar du här.)
  • beställa utredningar utgående från enskilda dokument, t.ex. stamkort, bouppteckningar et.c.
  • följa med egna beställningar, nyttjandetillstånd och förfrågningar

Det är möjligt att söka material och att använda offentliga digitaliserade handlingar också utan att registrera sig som användare av webbtjänsten. I detta fall omfattar sökningen inte person- och släktarkiv som innehåller handlingar som är yngre än 100 år och som kan innehålla känsliga personuppgifter.

Portti informationssidor om arkivverkets material  Portti är en infowebbplats som utvecklas och upprätthålls av arkivverket. Med hjälp av Porttis informationssidor får man råd och tips om hur både handlingarna i pappersformat och de digitaliserade handlingarna kan användas.

Finlands Släkthistoriska Förening / Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys (FSHF/SSHY) grundades år 2004. Vi har frivilliga som skannar in kyrkböcker o.a. material. Det kostar ingenting att använda FSHF:s digitala bildarkiv fram till ca 1850, men för att få åtkomst till nyare och annat material bör man vara medlem. F.n. digitaliseras också bl.a. länsräkenskaper, militärrullor och domböcker.

HisKi sökprogram för kyrkböcker  Historieböckernas uppgifter är inmatade i en databas och normerade i sådant format, att sökning är möjlig. Databasen är uttryckligen avsedd för sökning, ej för att ersätta de ursprungliga historieböckerna eller deras kopior (de s.k. svarta böckerna). Det kan finnas felaktigheter i uppgifterna och de bör alltid kontrolleras i de ursprungliga källorna.Det är skäl att observera, att databasen ej innehåller uppgifter yngre än 100 år, utan största delen av uppgifterna är från tiden före 1850-60.

HisKi uppgifter om församlingar i Finland.  Väestörekisterinpitäjistä, erityisesti seurakunnista, esitetään lyhyt historia sekä eräitä sukututkimukselle keskeisiä luetteloita.

Uppgifter om Finlands församlingar - TIetoja Suomen seurakunnista  är Genealogiska Samfundet i Finlands databas med uppgifter om de lutherska och ortodoxa församlingarna i Finland samt deras historia, prästerskap och arkiv. Därtill ingår gränsförsamlingar i norra Sverige och norra Norge samt lutherska församlingar i Ingermanland. Den nya databasen kommer småningom att helt ersätta den gamla databasen som finns i anslutning till HisKi.

Kansallisbiografia/Paimenmuisto  Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1721 on Suomen kirkkohistoriallisen seuran hankkeena syntynyt henkilö- ja kirkkohistoriallinen hakuteos, joka palvelee paitsi eri alojen akateemisia tutkijoita myös sukututkijoita sekä kaikkia henkilö- ja kirkkohistoriasta kiinnostuneita.

KATIHA kyrkböcker. Från de s.k. avträdda områdena år 1944 har över 11 miljoner poster samlats i Karelen-databasen;  födda, döda, vigda, flyttade och uppgifter ur kommunionböcker. Databasen omfattar också andra områden än Karelen, t.ex. Petsamo. De äldsta uppgifterna är från 1600-talet och de yngsta från 1920-talet, därtill från senare år under 1900-talet om personen varit död i 50 år. 

Norden och Baltikum; klicka på Utländska länkar i listan här uppe till vänster. 

Tillbaka upp

Gravar

Den mobilvänliga sökfunktionen Hautahaku ( fi, sv, en ) hjälper dig att hitta just den grav du söker bland de 479 000 gravar som finns på Esbo, Helsingfors, Seinäjoki och Vasa kyrkliga samfälligheters begravningsplatser. Börja sökningen med att ange den avlidnas efternamn. I sökfältet står efternamnet alltid före förnamnet. Du kan vid behov avgränsa sökningen till en viss begravningsplats eller genom att ange den avlidnas födelse-/dödsdatum. Appens karttjänst visar gravens position på begravningsplatsen.

HSF:s gravprojekt  Syftet med  HSF:s gravprojekts (2005–2009) var att dokumentera alla gravar på Gamla delen av Sandudds begravningsplats. På Genealogiska samfundets hemsidor hittar man gravbilderna. (Senast korrigerat 9.12.13.)

Gravar bl.a. gravarna på Sandudds gamla begravningsplats   På Genealogiska samfundets hemsidor hittar man gravbilderna.

Hitta gravar i Vanda, Vichtis och Kervo. Begravningsplatserna i Vanda har år 2020 ca 27 000 gravplatser, där nästan 30 000 är begravda.

Genealogiska samfundet i Finlands gravstensdatabas. Man behöver inte vara medlem i Genealogiska Samfundet för att använda gravsten databasen. GSF-föreläsning på YouTube om hur gravstensdatabasen fungerar (på finska). Sökanvisningar finns på sidan med gravstensdatabasen.

Find a grave.  Innehåller mycket även från Finland t.ex. Ortodoxa begravningsplatsen i Helsingfors.

Ahveniston hautausmaan virtuaalipolku. Kuka taisteli Oolannin sodassa? Entä kuka kiekkoleijonamme oli Oslon olympialaisten jäähytilaston kakkonen? Missä lepää kaupungin rikkain kauppias? Tai montako ministeriä Ahvenistolle on haudattu?

BillionGraves goal is to preserve precious records found in cemeteries throughout the world. We use modern technology to capture images of headstones with their GPS locations so users worldwide can access those records anywhere. BillionGraves strives to do just that: preserve at least one billion graves. And we won't stop there!

Dödsannonser. Bl.a. dödsannonser som berör Helsingfors år 1929 (Helsinki 1929).

Tillbaka upp

Domstolar

Riksarkivets digitala arkiv, domstolar
Domsagor socknarna tillhört åren 1623-1862
  Registret underlättar användningen av domböcker och är uppbyggt på riksarkivets kartotek över domsagorna samt Ernst Tegengrens uppsats "Bidrag till domstolarnas i Finland historia" (Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 1899-1900). Alla socknar, som blivit självständiga. före 1862, samt de kapell, som har hört till andra domsagor än moderförsamlingarna, har upptagits som uppslagsord i registret. I registret har däremot ej blivit omnämnt, om några byar i en socken eller ett kapell ha hört till en annan domsaga än huvuddelen av socknen eller kapellet.

Transkribus Sökfunktion för domböcker. Du kanskriva in t.ex. ett namn eller vilketsomhelst ord eller flera och Transkribus söker upp dem i de handskrivna domböckerna. Transkribus är Riksarkivets plattform för textigenkänning, bildanalys och strukturigenkänning av historiska dokument. 

Tillbaka upp

Administration, beskattning mm.

Riksarkivets digitala arkiv, mantalslängder

Sökfunktion för mantalslängder via Henkikirjahaku, som är Genealogiska Samfundets nya nättjänst och är under uppbyggnad. Man kan söka bland indexerat innehåll från mantalslängder med hjälp av t.ex. personnamn och ortnamn. Mantalslängderna kan användas också som ersättande källa för förstörda kyrkböcker. Utvecklingen av tjänsten Henkikirjahaku har fått understöd av Karjalan Kulttuurirahasto, Waldemar von Frenckells stiftelse och Föreningen Konstsamfundet.

Tillbaka upp

Universitet, studentmatriklar, stift

Studentmatrikeln 1640-1852 

Turun hiippakunnan paimenmuistio (Nationalbiblioteket; Åbo stift)

Tillbaka upp

Kartor, gårdar och torp

Heikki Rantatupa, historiska kartor

Finlands lantbruksmuseom Sarka - gårdar på webben  Sukutilat Webissä on Suomen maatiloista koottu tietokanta, johon parhaillaan digitoidaan 1900-luvulla julkaistujen maatilamatrikkelien tietoja. Tarkoituksena on kerätä samaan tietokantaan myös tämän hetken tilatietoja sekä sodassa luovutettujen alueiden maatilojen tietoja.

Kartplatsen  Via tjänsten får du tillgång till Lantmäteriverkets terrängkartor. Kartor från hela Finland är tillgängliga och du kan söka med bl.a. ortnamn och koordinater.

Kartat via digihakemisto.

Jan Strangs kartor
John Gardbergs längder över byar och hemman i Snappertuna ca 1540-1809
Maakirjakartat från 1600-talet

Tidningar och tidskrifter

Nationalbibliotekets digitaliserade tidningar som utkommit i Finland, svenskspråkiga 1771-1949, finskspråkiga -1939 (med något undantag) är tillgängliga för alla från hemdatorn. Därtill har alla finlandssvenska tidningar från 1950 till nutid digitaliserats men är endast tillgängliga via datorer på Nationalbiblioteket, Svenska Litteratursällskapet, Ålands landskapsarkiv och endel friexemplarsbibliotek vid olika högskolor (t.ex. Vasa, Åbo). Dessutom finns tillgängligt hemifrån digitaliserade tidskrifter, småtryck, kartor, noter, manuskript, böcker, illustrationer och kortregister.

 

Krig och militär

Soldater och dragoner i Svenskfinland Databas för projektet soldattorp som uppdateras efter hand som projektet framskrider.

Militaria - Svensk militärhistoria inkl. finländsk från svenska tiden. Hans Högman.

Svenska fångar i Ryssland 1704-1721 Sveriges Riksarkiv: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria. Listor och rullor över svenska fångarna i Ryssland.

Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden Flyktingförteckningen är sammanställd av basmaterialet till Johanna Aminoff-Winbergs prograduavhandling Flyktingströmmar under stora nordiska kriget och licentiatavhandling Finska flyktingar i Sverige under åren 1710-1721 (Åbo Akademi, Historiska institutionen, Nordisk historia, 1984 och 1990).

Döda i krigen 1914-1922  Databasen innehåller uppgifter om ca 40 000 döda i krigsförhållanden i Finland under 1914-1922. Huvuddelen av personerna i databasen har dött i inbördeskriget 1918 eller i uppgörelserna efter kriget, men databasen täcker tiden från första världskriget till slutet av frändefolkskrigen (heimosodat) 1922. 

Sotasurmasampo 1914-1922

Döda i krigen 1939-1945  Käytössänne ovat tiedot Suomen sodissa 1939-1945 menehtyneistä suomalaisista. Tietokannasta löytyy yli 95 000 henkilöä, joita voitte etsiä sukunimen, etunimen, syntymä- tai kuolinajan mukaan tai vaikkapa kunnittain.

Sotasampo 1939-1945

Sotapolku.fi on verkkopalvelu, joka syntyi uteliaisuudesta ymmärtää missä isovanhempamme kulkivat sotien aikana. Palvelussa voit etsiä tai lisätä sukulaisesi tietoja ja vaiheita sotien aikaan kartalla.

Tillbaka upp

Dataskydd för släktforskare

I oktober 2021 publicerade Genealogiska Samfundet i Finland anvisningarna "Ansvarsfull behandling av personuppgifter inom släktforskningen", som granskats av Samfundets juridiska kommitté och godkänts av styrelsen. I anvisningarna beskrivs hur EU:s allmänna dataskyddsförordning ska tillämpas i olika situationer inom släktforskningen. Vid sidan av ett högklassigt forskningsarbete och respekt för andra släktforskares rättigheter är dataskyddet en viktig del av en ansvarsfull släktforskning.

Filer att ladda ner:

Dataskyddsanvisningar: Ansvarsfull behandling av personuppgifter inom släktforskningen

Dataskyddsbroschyr: Dataskyddsförordningen gäller också släktforskningen

Resolution om ansvarsfull släktforskning

Övrigt

Riddarhuset

Den genealogiska delen av Adelsvapen.com. I en Wiki får alla vara med och bidra med sina kunskaper och det är både lätt och roligt. Vår förhoppning är att många ska skriva information från sin egen släktforskning så att vi tillsammans kan komplettera traditionella källor. Märk att uppgifterna alltid bör källkontrolleras.

Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. Jully Ramsay.

Släkternas webbsidor - Sukuseurojen Keskusliitto ry / Sukujen kotisivuja (på finska)

Karjalaiset juuret - Karelska rötter. Till Karelen relaterad information på finska. Så som Käkisalmi-Stiftelsens tidningar: Käkisalmen Sanomat, Käkisalmen sanomain asiamieslehti, Käkisalmelainen, Käkisalmen kaupunki- ja maaseurakunnan seurakuntalehti, Laatokka, Sisämaa-Laatokka, Itä-Karjala.

Finna.fi Finna är en sökportal som samlar material från olika arkiv, bibliotek och museer. Innehållet utökas kontinuerligt.

Adress- och yrkeskalendrar 1847-1933 för Helsingfors och ett antal andra städer (Länk till: sukututkijanloppuvuosi.blogspot.com/2015/12/). 

Helsingfors stadsarkivs databas Sinetti

Namntjänst. (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, f.d. Magistraten) Via denna avgiftsfria service kan du få reda på hur många för- och släktnamn som registrerats i befolkningsdatasystemet. Du kan också studera statistik över de vanligaste namnen under olika tidsperioder. De äldsta namnen är ända från 1800-talet. 

Fakta om efternamn i Finland. (Tuomas Salste) Släktnamninfo (”Sukunimi-info” på finska) innehållar fakta om närmare 25 000 släktnamn som förekommer i Finland. Här finns intressanta fakta om finska och finlandssvenska släktnamn (sukunimi). Detaljerna kan du läsa på finska. Uppgifterna har sammandragits maskinellt från offentliga listor, statistik och forskarrapporter.

Tillbaka upp


Se även andra databaser bak huvudrubrikerna i listan uppe till vänster. 

 

Uppdaterat 20.3.2024