Bli medlem i HSF

LÄS MER

Kalender

30.11
Biblioteksöppet kl. 17.00-18.00.
30.11
Släktforskarverkstad Gemensam släktforskning (anmäla dig här)
16.01
Månadsträff med föredrag.
26.01
Biblioteksöppet kl. 17.00-18.00.
26.01
Släktforskarverkstad Gemensam släktforskning (anmäla dig här)

PROJEKT

SOLDATTORP

LÄS MER

   

NYLÄNDSKT

SLÄKT-
FORSKAR-
SAMMARBETE

LÄS MER

 

 

 

HSF på Facebook

Välkommen att besöka oss där.

Kolla och gilla.

LÄS MER

 

 

Biblioteksöppet

Öppet 13.9 kl.17-18

LÄS MER   ( Se vidare mera öppettider i kalendern )

 

Släktforskarverkstad 

13.10 samlas medlemmar kl. 18.00 och diskuterar olika släktforskarfrågor.

Gör också din anmälan för deltagande.  LÄS. MER

 

Månadsträff måndag 17.10

Föredrag av föredrag av Bengt Mattila med rubriken: Med blodiglar och åderlåtning mot augustifeber och älta. Sjukdomar och botemedel förr.

 LÄS MER

 

DNA-släktforskning 

DNA-klubben sammanträder tisdag 24.10 i klubblokalen.

Gör också din anmälan till Anders för deltagande. LÄS MER

 

Nyländska släktforskardagen 29.10

Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f. står som värd för den nyländska släktforskardagen. Temat för dagen är Herrgårdar.

LÄS MER

 

Gamla handstilar

Texttolkning/läsövningar per e-post med  Marita Raatikainen

Anmäl dig till texttolknings- och läsövningar: raatikainen.marita(at)gmail.com

 

Arbis kurser under hösten 2022

LÄS MER

 

-  C o l l e g i u m   g e n e a l o g i c u m   H e l s i n g f o r s i e n s e  -