Kalender

26.02
Gamla handstilar Texttolknings- och läsövningar per e-post
15.03
Månadsträffen i mars månad är inhiberad .
22.03
DNA-klubben har möte i Munksnäs (anmäla dig här)
19.04
Årsmöte och föredrag om "Invandringen till Helsingfors" med dr. Antero Leitzinger.
20.04
DNA-klubben har möte i Munksnäs (anmäla dig här).
  
Soldattorp

KLICKA TILL PROJEKTET

 

Månadsträffen i mars månad är inhiberad

15 Mars 2021 kl. 18.00–18.01

Ingen månadsträff planeras p.g.a. covid-19-epidemin.