Kalender

26.02
Gamla handstilar Texttolknings- och läsövningar per e-post
15.03
Månadsträffen i mars månad är inhiberad .
22.03
DNA-klubben har möte i Munksnäs (anmäla dig här)
19.04
Årsmöte och föredrag om "Invandringen till Helsingfors" med dr. Antero Leitzinger.
20.04
DNA-klubben har möte i Munksnäs (anmäla dig här).
  
Soldattorp

KLICKA TILL PROJEKTET

 

Årsmöte

19 April 2021 kl. 18.00–19.30

  Årsmöte ...

.... och föredrag om "Invandringen till Helsingfors på 1700-1800-talet." med dr. Antero Leitzinger.

Styrelsen rekommenderar att alla medlemmar som inte tillhör samma hushåll lämnar en tom sittplats mellan varandra och håller rekommenderat avstånd p.g.a. covid-19-epidemin.  

Styrelsen återkommer med mera information före årsmötet.

 

Foto - SLS: Salutorget i Helsingfors 1890-1910