Kalender

14.09
Gamla handstilar Texttolkning/läsövningar per e-post
21.09
...möte (Simonsgatan 12) och föredrag av Magnus Lindholm om "Under huden är jag många".
19.10
Månadsmöte (Simonsgatan 12) och föredrag av Sebastian Jägerhorn om "En kavalleriofficer på spåren under 30-åriga kriget".
16.11
Månadsmöte (Simonsgatan 12) och föredrag om "Invandringen till Helsingfors" med dr. Antero Leitzinger.
18.05
Vårresa till Tartu/Dorpat och Narva med egen buss alla dagar 18.5-21.5. 

Användbara länkar

Tipsa gärna om nya länkar
som kunde läggas till. Kontakta webansvarig per e-post.

Gå till länksidan...

 

Släktforskningens dag

18 Januari 2020 kl. 13.00–17.00

Öppet hus i Helsingfors Släktforskares klubblokal lördagen 18.1 kl. 13-17.

Där finns möjligheter att bekanta sig med de uppsatser som föreningen publicerat. Böcker samt tidningen Släktforskaren från år 2019 och äldre nummer och av föreningen utgivna uppsatser säljes till specialpris eller t.o.m. en del erhålles gratis under släktforskningens dag.

 

Bakgrund till släktforskningens dag på lördag:
I Sverige ordnas släktforskningens dag tredje lördagen i januari varje år. Många släktforskarförbund, deras medlemsföreningar, hembygdsföreningar, arkiv och bibliotek bjuder då på evenemang och information som har med släktforskning att göra. I Finland är dagen mindre uppmärksammad men i föreningen Helsingfors Släktforskare vill man ändra på detta. På lördag håller föreningen öppet hus i sin klubblokal vid Dragonvägen 10 med ingång från gården. Som gemensamt tema för årets släktforskardag i Sverige har man valt ”Officerare och soldater- deras liv och bostäder” - ett tema som passar Helsingfors Släktforskare perfekt, eftersom man på hösten tog initiativet till en kartläggning av soldattorpen i Svenska Finland. Den som är intresserad får bekanta sig med kartläggningsprojektet , föreningens släktforskningslitteratur och verksamhet och den som vill träffa sakkunniga släktforskare och få tips om hur man kommer igång med sin släktforskning är hjärtligt välkommen. Hoppas vårt initiativ leder till att vi släktforskare nästa år tillsammans och på bred front uppmärksammar släktforskadagen den tredje lördagen i januari ”hälsar Helsingfors Släktforskare".


Plats
Helsingfors Släktforskares klubblokal
Dragonvägen 10
00330 Helsingfors