Bli medlem i HSF

LÄS MER

Kalender

01.12
Gamla handstilar Texttolknings- och läsövningar per e-post
13.01
Släktforskarverkstad Gemensam släktforskning (anmäla dig här)
15.01
Släktforskningens dag i klubblokalen.
17.01
Månadsträff med föredrag om gravgårdar i Viborg.
24.01
DNA-klubben med Anders har möte i Munksnäs (anmäla dig här)

PROJEKT

SOLDATTORP

LÄS MER

   

NYLÄNDSKT

SLÄKT-
FORSKAR-
SAMMARBETE

LÄS MER

 

 

 

HSF på Facebook

Välkommen att besöka oss där.

Kolla och gilla.

LÄS MER

 

Extra föreningsmöte & månadsträff

15 November 2021 kl. 18.00–19.30

Extra föreningsmöte och månadsträff med föredrag av Matts Dumell om caféernas Helsingfors. Kulturhistoria sedd ur kaffeperspektiv.

Medlemmarna i Helsingfors Släktforskare rf kallas till extra föreningsmöte.

Vid extra föreningsmötet behandlas stadgeändringar.

Ur stadgarna: § 19. Förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall behandlas på extra föreningsmöte som hålls minst en månad före föreningsmöte, vilket fattar slutligt beslut i frågan. Beslutet fordrar minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen.

I möteskallelsen kommer också information om ändring av stadgarna.
Andra behandling sker vid årsmötet 2022.


Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors