Bli medlem i HSF

LÄS MER

Kalender

19.10
Gamla handstilar Texttolknings- och läsövningar per e-post
27.10
Släktforskarverkstad Gemensam släktforskning (anmäla dig här)
13.11
Nyländska släktforskardagen ordnas i Karis på Lärkkulla.
15.11
Extra föreningsmöte & månadsträff med föredrag om kaféer i Helsingfors.
16.11
DNA-klubben med Tryggve har möte i Munksnäs (anmäla dig här).

PROJEKT

SOLDATTORP

LÄS MER

   

NYLÄNDSKT

SLÄKT-
FORSKAR-
SAMMARBETE

LÄS MER

 

 

 

HSF på Facebook

Välkommen att besöka oss där.

Kolla och gilla.

LÄS MER

 

DNA-klubben

25 Oktober 2021 kl. 18.30–20.00

DNA-klubben sammanträder i HSF:s klubblokal.

Klicka här och anmäl ditt deltagande senast dagen före mötet.

DNA-klubben den här månaden leder Anders von Bell som får din anmälan.

 Plats
Helsingfors Släktforskare r.f. (klubblokalen)
Dragonvägen 10
00330 Helsingfors