Kalender

26.02
Gamla handstilar Texttolknings- och läsövningar per e-post
15.03
Månadsträffen i mars månad är inhiberad .
22.03
DNA-klubben har möte i Munksnäs (anmäla dig här)
19.04
Årsmöte och föredrag om "Invandringen till Helsingfors" med dr. Antero Leitzinger.
20.04
DNA-klubben har möte i Munksnäs (anmäla dig här).
  
Soldattorp

KLICKA TILL PROJEKTET

 

DNA-klubben

20 April 2021 kl. 18.00–19.30

DNA-klubben sammanträder i HSF:s klubblokal.

Styrelsen rekommenderar att alla medlemmar som inte tillhör samma hushåll lämnar en tom sittplats mellan varandra och håller rekommenderat avstånd p.g.a. covid-19-epidemin.

P.g.a. detta så kan ett begränsat antal närvara och anmäla därför ditt deltagande här nedan.

DNA-klubben den här månaden leder Tryggve Gestrin.

Tryggve erhåller anmälningarna.


Plats
Helsingfors Släktforskare r.f. (klubblokalen)
Dragonvägen 10
00330 Helsingfors


Anmäl dig

Skriv siffran 10 med bokstäver: