Researrangör


För varje resa och exkursion utses en ansvarig researrangör.

 

Exkursioner och resor

 

15.5.2019 kl.17:00               Kvällsutfärd till Sandudds begravningsplats med besök på de lite obekantare gravgårdarna; Den ortodoxa, den  tatariska och Gardets gravgård. Vi besöker också den ortodoxa St. Elias kyrkan.
                Start från ortodoxa begravningsplatsen, Lappviksvägen 2, 00180 Helsingfors