Researrangör


För varje resa och exkursion utses en resekontaktperson.

 

23.4 kl. 12.00               Promenad i 1700-talets Helsingfors
                 
             

Guidad föreläsning med Sofia Gustafsson, fil.dr i historia och forskare med 1700-talets Helsingfors och Sveaborg som specialintresse.

LÄS MER

 

10-13.5.2022               Föreningen gör en resa till Tartu/Dorpat och Narva.
                 
             

Tartu ligger i det historiska Livland och var fram till Estlands självständighet 1918 känd i omvärlden som Dorpat. Tartu universitet grundades ursprungligen 1632 i Svenska Livland och var då Sveriges andra universitet. Universitetet är Estlands äldsta och största universitet. Ref Wikipedia  LÄS MER