Månadsmöte

21 Oktober 2019 kl. 18.00–20.00
Föredrag av Veronica Shenshin om ”Ryska Adelsföreningen i Finland rf - ett släkthistoriskt
perspektiv ”.

Plats
Vetenskapernas hus, rum 505
Kyrkogatan 6
00170 Helsingfors