Månadsmöte

18 November 2019, 18:00 - 20:00
Plats
Vetenskapernas hus, rum 505
Kyrkogatan 6
00170 Helsingfors