Kvällsutfärd till Sandudds begravningsplats

15 Maj 2019, 17:00 - 21:00

 

Kvällsutfärd till Sandudds begravningsplats med besök på de lite obekantare gravgårdarna; Den ortodoxa, den tatariska och Gardets gravgård. Vi besöker också den ortodoxa St. Elias kyrkan.

På den ortodoxa begravningsplatsen är Pär Silén guide och därefter fortsätter utfärden vidare med Henrik Andersén som guide. Efter besöket på begravningsplatserna kan deltagarna delta i ett gemensamt restaurangbesök. Kvällsutfärden är kostnadsfri förutom middagen som var och en står för själv.

Kontaktperson: Henrik Andersén

Anmälning till kvällsutfärden här nere på sidan senast onsdagen den 8 maj..

Start från den ortodoxa begravningsplatsen


Plats
Start från den ortodoxa begravningsplatsen.
Lappviksvägen 2
00180 Helsingfors


Anmäl dig

Spamfilter
Skriv siffran 4 med bokstäver: