Nyländska släktforskardagen

19 Oktober 2019 kl. 10.00–16.00

Helsingfors Släktforskare r.f. har tagit initiativ till en Nyländsk Släktforskardag, som vi hoppas ska bli återkommande. Under åren 1982–2013 hölls 16 släktforskarkonferenser och vi återupplivar på så sätt en tidigare svenskspråkig tradition.    

Temat för årets Nyländska Släktforskardag är soldattorp. Soldattorpen är en del av vår historia, men de försvinner i rasande takt. Soldattorpen kom till i slutet av 1600-talet då man gick in för att indela gårdarna i rotar och ge dem ansvaret för att hålla en soldat beredd för utryckning när det drog ihop sig till krig. I fredstid skulle gårdsklustret - rotebönderna - se till att soldaten fick ett torp till sitt förfogande. Hos oss i Finland upphörde systemet med rotebönder och soldattorp 1809. Till dess hade tusentals soldattorp kommit till ­­- ett tusental bara i Nyland.  Ännu finns det intakta torp kvar, men de flesta har övergivits och kvar i miljön kan man i bästa fall hitta lämningar av dem - om man vet var man skall leta.   

Nu planerar Helsingfors Släktforskare att tillsammans med andra släktforskarföreningar göra en kartläggning av soldattorpen i Nyland.  I de flesta släkter stöter man förr eller senare på en soldat, och allt flera blir intresserade av att få veta mera om hur de levde i krig och fred.

Gästföreläsare är historikern och faktaboksförfattaren Lars Ericson Wolke. 

Släktforskarföreningar från hela Nyland presenterar sin verksamhet, och erfarna släktforskare ger tips om hur man kan komma en soldatsläkting på spåren och hjälper intresserade att tyda texter i gamla dokument. Dessutom säljs släkforskarlitteratur till förmånliga priser, men då behövs reda pengar.  Deltagandet är gratis och ingen förhandsanmälan behövs. 

 

        Nyländska släktforskardagens program

           Dörrarna öppnas kl. 9.30.

kl. 10 

  • Att släktforska i Nyland. Släktforskarföreningarna i Lovisa, Borgå Sjundeå, Raseborg, Hangö och Helsingfors berättar.
  • Soldatforskning och soldattorp i Nyland. Ordförande Peter Ragnvaldsson, Helsingfors Släktforskare.
  • Hur fick soldaterna mat under krig? Arméernas försörjning från trettioåriga kriget till Napoleonkrigen. Christer Kuvaja, Genealogiska Samfundet i Finland.

kl. 11.30

  • Lunch i Arbis kafé på egen bekostnad.

kl. 12.30

  • Hur hittar jag båtsmän och soldater bland mina förfäder före 1809? Lars Ericson Wolke, Försvarshögskolan i Stockholm.
  • Sveriges Släktforskarförbund - en presentation. Ordförande Erland Ringborg.
  • Källor till soldatforskning hos FSHF, samt senaste nytt från föreningen.  Verksamhetsledare Kari-Matti Piilahti, Finlands Släkthistoriska Förening.
  • Idéer för fortsatt samarbete. Ordförande Peter Ragnvaldsson, Helsingfors Släktforskare.

kl. 16 

  • Dagen avslutad.                           

 

Medverkande föreningar och institutioner:

Helsingfors Släktforskare r.f.

Sällskapet för Släkt-och Hembygdsforskning i Hangö r.f.

Raseborgs släkt-och bygdeforskare r.f.

Sjundeå släktforskare r.f.

Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f.

Lovisanejdens släktforskare r.f.

Riddarhuset i Helsingfors

Genealogiska Samfundet i Finland r.f.

Finlands Släkthistoriska Förening r.f.

Sukuseurojen Keskusliitto r.y.

Sveriges släktforskarförbund

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Skriv in datumet i kalendern och informera intresserade vänner och bekanta om släktforskardagen. Den är öppen för alla som har intresse för släktforskning, också för icke medlemmar.

 

Släktforskarföreningarna har en gemensam webbsida som utvecklas tillsammans av de medverkande föreningarna och fungerar som en informationskanal för samarbetet.

 

Öppna samma information som pdf för att skrivas ut på A4 pappar


Plats
Helsingfors, Arbis, andra våningen
Dagmarsgatan 3
00100 Helsingfors