Nyländska släktforskardagen

19 Oktober 2019 kl. 10.00–16.00

Helsingfors Släktforskare har varit initiativtagare till ett tätare samarbete de nyländska svenska släktforskarföreningarna emellan. Som ett led i detta samarbete har vi nu beslutat att anordna en släktforskardag där nyländska föreningar deltar.  Nu har alla intresserade en möjlighet att delta i en släktforskardag  som sker på svenska. Det slutliga programmet är inte helt fastslaget vid skrivande stund men det är tänkt att de deltagande föreningarna kan presentera sin verksamhet vid var sitt bord. Dessutom skall det vara några föredrag och presentationer av andra sammanslutningar. Förutom de nyländska föreningarna kommer Sveriges släktforskarförbund, Finlands släkthistoriska förening och Genealogiska Samfundet i Finland att vara representerade och presentera sin verksamhet.

 

Skriv in datumet i kalendern och försök att även locka vänner och bekanta till tillställningen. Den är öppen för allmänheten.

 

Släktforskarföreningarna har en gemensam webbsida som kommer att utvecklas tillsammans av de medverkande föreningarna och bli en informationskanal för samarbetet.


Plats
Helsingfors, Arbis, andra våningen
Dagmarsgatan 3
00100 Helsingfors