Månadsmöte (Simonsgatan)

17 Februari 2020 kl. 18.00–19.30
Månadsmötr och föredrag av Heinz Stürmer under rubriken "Borgerliga släktvapen i Finland"

Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors