Månadsmöte (Simonsgatan)

17 Februari 2020 kl. 18.00–19.30
Månadsmötr och föredrag av Heinz Stürmer om borgerliga släktvapen i Finland

Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors