Månadsträff

17 Oktober 2022 kl. 18.00–19.30

Månadsmöte och föredrag av Bengt Mattila.


Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal (Ringklocka vid ytterdörren )
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors