Månadsmöte (Simonsgatan)

20 April 2020 kl. 18.00–19.30
Månadsmöte och föredrag av Sebastian Jägerhorn om sin bok: En kavalleriofficer på spåren under 30-åriga kriget.

Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors