Månadsmöte (Simonsgatan 12)

20 April 2020 kl. 18.00–19.30

Månadsmöte och föredrag av Sebastian Jägerhorn om sin bok: En kavalleriofficer på spåren under 30-åriga kriget.

Före mötet finns det möjligheter att köpa kaffe och kex till ett pris av 3 €.


Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors