Månadsträff

21 November 2022 kl. 18.00–19.30

Månadsträff med föredrag av K-G Olin.


Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors