Månadsmöte

19 Oktober 2020 kl. 18.00–19.30
Månadsmöte samt frågor och svar.

Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors