Utfärd i kanonslup runt Sveaborg

21 Augusti 2021 kl. 15.30–18.00

En sjöresa med kanonslup av 1700-talssnitt
Start från Artilleriviken på Sveaborg, dit man tar sej på egen hand.


Historiska berättelser och tidsenligt klädda sjömän ingår. Segelturen tar ca 1t 45’ och kostar ca 25 euro. Vi återkommer till detaljer i e-post och på vår hemsida efter att Sveaborg/Samfundet Ehrensvärd r.f. fastställt sommarens program.
Sjön suger, så vi planerar också möjlighet till en kaffestund eller en kvällsbit efter roddturen.

 

 

Lite bakgrundsinformation baserat på Sveaborgs webbsidor ( Se närmare ...  ):
På Finlands vatten seglade för över 200 år sedan Sveaborgs skärgårdsflotta, som deltog i de stora havsslagen vid Svensksund utanför Kotka. Kanonslupen, som ingick i skärgårdsflottan, var ett låggående och vapenförsett fartyg. Stommen var utrustad med två master och femton årpar, längd 20 m, bredd 4,5 m, och 50 man behövdes för att ro slupen. Kanonsluparna hade en avgörande betydelse under Gustav III:s krig (1788–1790) i andra havsslaget vid Svensksund 1790. Kanonslupen Diana baseras på 1700-talsritningar av båtarkitekten Fredrik Henrik af Chapman och gamla dokumentkällor från Svenska flottans ritningskontor. Fartyget byggdes 2010–2015 med traditionella byggnadsmaterial och byggnadsmetoder på Sveaborgs varv. Diana kan seglas och ros och kanoner kan avskjutas.
Under seglingen får vi se Sveaborg från havssidan och höra om skärgårdsflottans fängslande historia (på finska). Passagerarna får hjälpa till med seglen eller delta i roddövningen. Resan görs livfull av amiral Chapman och hans besättning.
Ögonvittnesskildringar utlovas också, då red. Tony Kronqvists farmors farfars farfar Carl Gustaf von Kraemer, chef för en division kanonslupar, skrivit sin levnadshistoria och brev från krigen 1788/1789.

 

Kontaktperson Anders Roos ( anders43roos(at)gmail.com )

Anmälan senast 31.5 2021.

 

 


Plats
Seglingen utgår från bryggan vid Artilleriviken på Sveaborg
00190 Helsingfors


Anmäl dig

Skriv siffran 5 med bokstäver: