Gamla handstilar

01 December 2021 kl. 13.00–17 December 2021, 13.00

Texttolknings- och läsövningar per e-post av gamla handstilar från 1600- 1700-talet med Marita Raatikainen.

Man behöver inte vara med och texttolka allting, men kan lära sig efter behov och få hjälp.

Anmälningar till texttolknings- och läsövningar kan göras till Marita med e-postadressen här nedan.

Intresserade är välkomna.