Månadsträff (Simonsgatan 12)

15 Februari 2021 kl. 18.00–19.30

Månadsträff och föredrag om den Stora finlandssvenska festboken av Carola Ekrem och Anne Bergman,

Styrelsen rekommenderar att alla medlemmar som inte tillhör samma hushåll lämnar en tom sittplats mellan varandra och håller rekommenderat avstånd i Helsingfors Marthaförenings lokal p.g.a. covid-19-epidemin.  

 


Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors