Månadsträff

21 Februari 2022 kl. 18.00–19.30

Månadsträff med DNA-panel bestående av Carina Wallgren Pettersson, Katarina Pelin, Anders von Bell och Tryggve Gestrin.

 


Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors