Månadsträff

17 Oktober 2022 kl. 18.00–19.30
Månadsträff med föredrag.

Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors