Månadsträff (Simonsgatan 12)

18 Oktober 2021 kl. 18.00–19.30
Månadsträff och föredrag av Erland Eklund om sin åländska släkt utgående från Vesterlundska torpet.

Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors