Månadsträff (Simonsgatan 12)

15 November 2021 kl. 18.00–19.30
Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors