Månadsträff (Simonsgatan 12)

15 November 2021 kl. 18.00–19.30

 

Månadsträff och föredrag av Matts Dumell. 


Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors