Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Under Two Crowns. The River Kymi, border river 1743-1811

Kymmene älv, Anjala, Fredrikshamn, 1743-1811, Gustav III, Katarina II, freden i Värälä, Gamla Finland, sjöslagen vid Svensksund
Orginaltext på finska; Kahden Kruunun alla, Kymijoki rajana 1743-1811
Aktörer
utgivare: Kymenlaakson Regional Council
utgivare: Kymenlaakson Summer University
redaktör: Oksanen, Eeva-Liisa
Ämnesord
krigshistoria, Gustav III:s krig, Anjalaförbundet
Tid
1998
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
H3 Kym
Skapat 11.06.2021 av rita.neittamo
Uppdaterat 11.06.2021 av rita.neittamo