Prislista

 

Datorer     Användning av pc och scanner
Utskrift av pappersdokument
 
    Gratis
20 cent/sida
 
Internet     Användning av internet och e-post.
Datortid kan förhandsbeställas för högst två timmar per dag för högst två dagar framöver.
Privat medhavd pc kan paralellt ADSL-kopplas till WLAN
    Gratis
Dataprojektor     För genealogiska arbeten och föredrag kan man reservera en dataprojektor som kan användas för t.ex. PowerPoint-förevisningar. Förhandsbeställning görs till webbansvarig, e-post.     Gratis för medlemmar
Kopiering     Kopiering av pappersdokument
Kopiering från dator till CD
    20 cent/sida
gratis
Mikrokort     Användning av läsapparat     gratis