Prislista

 

Datorer     Användning av pc och scanner
Utskrift av pappersdokument
 
    Gratis
20 cent/sida
 
Internet    

Användning av internet. Privat medhavd pc kan kopplas till klubblokalens WiFi

    Gratis
Dataprojektor    

För genealogiska arbeten och föredrag kan man reservera en dataprojektor som kan användas för t.ex. PowerPoint-förevisningar. Förhandsbeställning görs till webbansvarig, e-post.

    Gratis för medlemmar
Kopiering    

Kopiering av pappersdokument
Kopiering från dator till yttre minne.

    20 cent/sida
gratis
Mikrokort     Användning av läsapparat     gratis