Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Program för Lyceum i Borgå den 29 maj 1914; Borgå gymnasii matriklar 1809 - 1872 II

Skolmatrickel, 1800-talet, 1900-talet
Program vid årsförhör 1914, elevförteckning 1914, lärarförteckning 1914, Skolmatrikel 1845 - 1872
Aktörer
redaktör: Anders Allardt
Ämnesord
matriklar, elever
Tid
1914
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
O Bor
Skapat 07.12.2022 av leif.c.eriksson
Uppdaterat 07.12.2022 av leif.c.eriksson