Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Lotta-Svärd 1939-1940 Bilder och skildringar från Finlands vinterkrig

Lotta-Svärd, vinterkriget, 1900-talet
Aktörer
utgivare: Lotta-Svärd organisationen
redaktör: Luukkonen, Fanni
Ämnesord
lottor, vinterkriget
Tid
1941
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
J Lot
Skapat 09.02.2023 av leif.c.eriksson
Uppdaterat 09.02.2023 av leif.c.eriksson