Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Uppsatser II

Uppsatser II, Ragnar Mannil, Margareta Damsten, Björsboda-Sörgården, Hindrik Olsson, Ingeborg Dyhr-Sylvin, Mathilda Dyhr, Anne-Marie Silin, Emsalö, Wilhelm Schalin, Vargata bönder, gästgivare, Otso Wartiovaara, Ilse Johnsson, Viborg, Arno v. Pfaler
Uppsatser II ingår i serien Skrifter utgivna av Helsingfors Släktforskare r.f

Artiklarna i Uppsatser II
Ragnar Mannil: Dokumentation i släktforskning.
Margareta Damsten: Björsboda-Sörgården.
Ingeborg Dyhr-Sylvin: Mathilda Dyhr, ett levnadsöde.
Anne-Marie Silin: Emsalö i gamla tider.
Wilhelm Schalin: Vargata bönder- Gästgivare vid Kungsvägen över Åland.
Otso Wartiovaara: En reseskildring från 1875.
Ilse Johnsson: En tidsbild från Viborg.
Arno von Pfaler: Till flydda tider - Samuel Roos.hft

Aktörer
tryckare: Ekenäs Tryckeri AB, Ekenäs, 1978
Ämnesord
memoarer, släktforskning, reseberättelser, gästgiverier, Kungsleden
Tid
1978
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
T1Upp
Skapat 03.05.2023 av rita.neittamo
Uppdaterat 19.09.2023 av rita.neittamo