Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Uppsatser III

Uppsatser III, Wilhelm Schalin, Topelius, Kuddnäs, Ingeborg Dyhr-Sylvin, släkten Jabel, Helge von Knorring, släkten Hinnerichsen, Ilse Johnsson, släkten Cadenius, Margareta Damsten, Björsboda-Westergård, P.-E. Tegengren, rättegångsprotokoll, antavlor
Uppsatser III ingår i serien Skrifter utgivna av Helsingfors Släktforskare r.f.

Artiklarna i Uppsatser III
Wilhelm Schalin: Det Topelianska arvet.
Ingeborg Dyhr-Sylvin: Släkten Jabel i Finland.
Helge von Knorring: Hinnerichsen.
Ilse Johnsson: Släkten Cadenius.
Margareta Damsten: Björsboda-Westergård.
P.-E. Tegengren: Ur gamla rättegångsprotokoll.

Ämnesord
släktforskning, släkter, protokoll
Tid
1980
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
T1Upp
Skapat 03.05.2023 av rita.neittamo
Uppdaterat 19.09.2023 av rita.neittamo