Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Uppsatser I

Uppsatser I, Heikki H. Herlin, Witkars,Qvasborg, Gumbacka, Abramsby,Thorsvik, Margareta Damsten, medicin, Pär-Erik Tegengren, Västerteg, Margareta Spolander, Nasafjället, sockenlappar, Boris Lindblad, Johan Ascholin, Gustaf Aminoff, Olga Aminoff, Heiroth
Uppsatser I ingår i serien Skrifter utgivna av Helsingfors Släktforskare r.f.

Artiklarna i Uppsatser I

Heikki H. Herlin: Några Kyrkslättshemmans öden.

Margareta Damsten: Genealogin i medicinens tjänst.

Pär-Erik Tegengren: Mysteriet med silverbägarna.

Boris Lindblad: Ur Johan Ascholins dagbok 1827-1976.

Gustaf Aminoff: Min farmors förfäder - ett genealogiskt problem.

Helsingfors Släktforskare r.f. 1973-1976.

Aktörer
utgivare: Helsingfors Släktforskare r.f.
Ämnesord
släktforskning, dagböcker, släktforskare, silverföremål
Tid
1977
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
T1Upp
Skapat 05.05.2023 av rita.neittamo
Uppdaterat 19.09.2023 av rita.neittamo