Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Uppsatser VI

Uppsatser VI, R. Mannil, släktforskningens etik, R. Saarnio, tvillingbröderna Bror Axel och Carl Otto Sjöberg, P.-E. Paul, släkten Paul, Pasewalk, Åke Backström, Tyskland 1915-1918, Ebba o. Olle Dahlström, släkten Lihr, register av namn i Uppsatser V
Uppsatser VI ingår i serien Skrifter utgivna av Helsingfors Släktforskare r.f.

Artiklarna i Uppsatser VI
Ragnar Mannil: Kring släktforskningens och den personhistoriska forskningens etik.
Runar Saarnio: Tvillingbröderna.
P.-E. Paul: Släkten Paul från Pasewalk - särskilt finländska grenen.
Åke Backström: Jägarförslusterna under Tyskland-åren 1915-1918.
Ebba och Olle Dahlström: Släkten Lihr under 350 år.
Berndt Godenhielm: Pihl - en rättelse.
Register över släktnamn och patronymika som förekommer i artiklarna i den V av skriftserien Uppsatser.

Aktörer
utgivare: Helsingfors Släktforskare r.f.
Ämnesord
personhistoria, släktforskning, släkter, jägare (soldater)
Tid
1984
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
T1Upp
Skapat 05.05.2023 av rita.neittamo
Uppdaterat 19.09.2023 av rita.neittamo