Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Uppsatser XV

Uppsatser XV, Kristian Stockmann, Bondstorph, Bonsdorff, Mikael Reuter, familjen Reuter, Bolarskog, Jaenisch, Christer Boije af Gennäs, Hans Henrik Boije, Rainer Toiviainen, Ragnar Nordström, Lars Krogius d.y., Henry Clay Ericsson, Harriet Clayhills
Uppsatser XV ingår i serien Skrifter utgivna av Helsingfors Släktforskare r.f.

Kristian Stockmann: Släkten Bondstorph - Bonsdorff:s äldsta led.
Kristian Stockman i samarbete med Mikael Reuter: Släkten Reuter från Bolarskog i Esbo.
Rainer Knapas: Släkten Jaenisch - från Viborg till Moskva.
Christer Boije af Gennäs: Hans Henrik Boije - president, friherre 1716-1781.
Rainer Toiviainen: Ragnar Nordström - redaren, patrioten.
Lars Krogius d.y.: En resa till Sverge vid upprorets utbrott.
Henry Clay Ericsson: Harriet Clayhills - journalist, nordist, feminist.

Aktörer
utgivare: Helsingfors Släktforskare r.f.
Ämnesord
memoarer, sjöfart, släktforskning, släkter, uppsatser
Tid
2016
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
T1 Upp
Skapat 02.08.2023 av rita.neittamo
Uppdaterat 19.09.2023 av rita.neittamo