Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Uppsatser VII

Uppsatser VII, Kurt Marander, Erik Sundström, Anne-Marie Silin, Eric Florström, Ohto Manninen, svenska tiden, storfurstendömet Finland, Pär-Erik Tegengren, Boy/Boij, Åke Backström, 1. Nylands Finska Skarpskyttebataljon, Ilse Johnsson, J.O. Tallqvist
Uppsatser VII ingår i serien Skrifter utgivna av Helsingfors Släktforskare r.f.

Kurt Marander: Två porslingshundar
Anne-Marie Silin: Florströmiana
Ohto Manninen: Vad Finland betydde under svenska tiden
Pär-Erik Tegengren: Rundresa i ett släktträd
Åke Backström: Officerare och civila tjänstemän vid 1., Nylands Finska Skarpskyttebataljon 1880-1902.
Ilse Johnsson: Några tillägg till Fredric Cadenius' släkt.
J. O. Tallqvist: Det ryska kulturarvet i Helsingfors.

Register över släktnamn och patronymika, som förekommer i artiklarna i delarna VI och VII av skriftserien Uppsatser.
Johan Rääf, gift med Marie Abrahamsdotter Lijr - en rättelse.

Aktörer
utgivare: Helsingfors Släktforskare r.f.
Ämnesord
historia, släktforskning, personregister (index), kulturarv, militärer (roll)
Tid
1985
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
T1 Upp
Skapat 19.09.2023 av rita.neittamo
Uppdaterat 19.09.2023 av rita.neittamo