Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Uppsatser XI

Uppsatser XI,Per Öhberg, släkten Appelroth, gårdarna Pätilä och Toijala, P.-E. Paul, soldatsläkten Kula, svärdsbröder, tyska ordensriddare, Madleine Tigerstedt, Åke Backström, släkten Agricola, Mirjam Groundstroem, Edla Rein, Carol Hedberg, Neovierna,
Uppsatser XI ingår i serien Skrifter utgivna av Helsingfors Släktforskare r.f.

Per Öhberg: Släkten Appelroth och gårdarna Pätilä och Toijala i Koski Hl.
P.-E. Paul: Soldatsläkten Kula från Kjulo under 250 år.
P.-E. Paul: Svärdsbröder och tyska ordensriddare i Baltikum.
Madleine Tigerstedt: Emigranter under segel till Fjärran Östern.
Åke Backström: Agricola - den under falska premisser naturaliserade ätten.
Mirjam Groundstroem: Professorskan Edla Rein - ett kvinnoöde under 1800-talet.
Carol Hedberg: Christina Lindmarck och Neovierna.
Victor Procopé: Svidja - ett säteri i Sjundeå - och Flemingarna.

Aktörer
utgivare: Helsingfors Släktforskare r.f.
Ämnesord
släktforskning, herrgårdar, soldater, Svidja gård
Tid
1994
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
T1 Upp
Skapat 19.09.2023 av rita.neittamo
Uppdaterat 19.09.2023 av rita.neittamo