Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Uppsatser XII

Uppsatser XII, Andersin, Harthin, Backström, Freedericksz, Paul, Procopé, Procopaeus, frimurare i Finland, personindex
Uppsatser XII ingår i skriftserien Uppsatser utgivna av Helsingfors Släktforskare.

Andersin, Hans: Släkten Harthin i Sverige, S:t Petersburg och Finland.
Backström, Åke: Freedericksz - den finska friherreliga ätten efter ryska revolutionen.
Paul, Hermann: En slädfärd till Lappland 1859. Översatt från tyska med efterskrift av P.-E. Paul.
Procopé, Victor: Något om två Jämtländska bröder Procopaeus och mera om deras omgivning.
Sundvall, Kurt: Några frimurarprofiler från 1700-talets Finland.
Personindex.

Aktörer
utgivare: Helsingfors Släktforskare r.f.
Ämnesord
släktforskning, släkter, frimurare
Tid
1997
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
T1 Upp
Skapat 13.10.2023 av rita.neittamo
Uppdaterat 13.10.2023 av rita.neittamo