Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Uppsatser XIII

Uppsatser XIII, von der Goltz, Conrad, Theodor Wolf, von Arnim,von Falkenhorst, Mummert,von Rochow, von Brandenstein, von Esebeck, Seber, Stahel, Thiemrothiana med personindex, Geitel med personindex, Drumsö, Weurlander, Lövkulla, Närpes, Christian Möller
Uppsatser XIII ingår i serien Skrifter utgivna av Helsingfors Släktforskare r.f

Backström, Åke: Några Finland tangerande tyska officersöden.
von Timroth, Michael: Genealogia Thiemrothiana.
von Timroth: Släkten Geitel i Finaland.
Weurlander, Mårten: Från Drumsö till Lövkulla.
Marander, Kurt: En enkel soldat

Aktörer
utgivare: Helsingfors Släktforskare r.f.
Ämnesord
släktforskning, släkter, officerare, soldater
Tid
2001
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
T1 Upp
Skapat 13.10.2023 av rita.neittamo
Uppdaterat 13.10.2023 av rita.neittamo