Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Uppsatser VIII

Uppsatser VIII, Paul, Koljo, Heinrichs, Procopé, Godenhielm, Johan Jacobsson Lund, Backström, 8. Nylands indelta finska skarpskyttebataljon 1855-1868, personregister
Uppsatser VIII ingår i skriftserien Uppsatser utgiven av Helsingfors Släktforskare r.f.

P.-E. Paul: Ingermanländska släkten Koljo under 400 år.
Per Heinrichs: Om släkten Heinrichs.
Victor Procopé: Om släkten Procopé.
Berndt Godenhielm: Det var bröllop hos Johan Jacobsson Lund, inte Lind.
Åke Backström: Officerare och civila tjänstemän vid 8., Nylands indelta finska skarpskyttebataljon 1855-1868.
Register över släktnamn och patronymika.

Aktörer
utgivare: Helsingfors Släktforskare r.f.
Ämnesord
släkter, uppsatser, officerare, artiklar (publikationer)
Tid
1987
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
T1 Upp
Skapat 17.11.2023 av rita.neittamo
Uppdaterat 17.11.2023 av rita.neittamo