Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Uppsatser IV

Uppsatser IV, Tegengren, Schalin, Sursilkl, Lindblad, Rosa Link, Grot, Frankenhaeuser, Janne Söderhjelm, Thilman, Schönberg, Kumo, Damsten, Olov D. Schalin, Wilhelm Schalin, Carlenius, Carlö.
Uppsatser IV ingår i skriftserien Uppsatser ugiven av Helsingfors Släktforskare r.f.

Pär-Erik Tegengren: En riktig rövarhistoria.
Wilhelm Schalin: Sju generationer Sursill.
Boris Lindblad: Rosa Link-En Helsingfors-mamsell och syskonen Grot i Petersburg.
Carin Frankenhaeuser: Utdrag ur Janne Söderhjelms brev från Amurområdet 1869-79.
Börje Thilman: En droppe kungablod.
Jarl Schönberg: Släkten Schönberg från Kumo.
Margareta Damsten: En prästmans vedermödor vid tiden kring lilla ofreden.
Olav D. Schalin och Wilhelm Schalin: Släkten Carlenius - med härstamning från Carlö.

Aktörer
utgivare: Helsingfors Släktforskare r.f.
Ämnesord
brevväxling, släkter, uppsatser, artiklar (publikationer), lilla ofreden
Tid
1981
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
T1 Upp
Skapat 17.11.2023 av rita.neittamo
Uppdaterat 17.11.2023 av rita.neittamo