Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Uppsatser V

Uppsatser V, Tegengren, Bonsdorff, Karl Knutsson, Silin, Johan Eric Lindstedt, Tallqvist, Godenhielm, släkten Pihl, Lindblad, Baku, Duncker, finska regementen under 1600-talet, tillägg och rättelser Uppsatser II-IV, personregister I-IV.
Uppsatser V ingår i skriftserien Uppsatser utgiven av Helsingfors Släktforskare r.f.

Pär-Erik Tegengren: Sanningen, hela sanningen och intet annat än sanningen.
Bertel v. Bonsdorff: Karl Knutssons dotter Karin.
Anne-Marie Silin: Ättlingar till akademiträdgårdsmästaren Johan Eric Lindstedt.
J. O. Tallqvist: Den finlandssvenska parnassen.
Berndt Godenhielm: Den västfinska släkten Pihl intill senare delen av 1700-talet.
Boris Lindblad: Kring några gamla Baku-brev.
Kaj Duncker: Finska regementen under 1600-talet.
Tillägg och rättelser till artiklar i Uppsater II-IV.
Register över släktnamn och patronymika, som förekommer i artiklarna i delarna I-IV av skriftserien Uppsatser.

Aktörer
utgivare: Helsingfors Släktforskare r.f.
Ämnesord
brevväxling, släkter, uppsatser, artiklar (publikationer), regementen
Tid
1983
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
T1 Upp
Skapat 17.11.2023 av rita.neittamo
Uppdaterat 17.11.2023 av rita.neittamo