Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

Uppsatser IX

Uppsatser IX, Paul, Ersassläkter, Falck, Anders Johan Hipping, släkten Öhberg, Embom i Liljendal, Backström, militärsläkten Procopaeus/Procopé, Godenhielm, Anders Gustafsson Godhe, 30-åriga kriget, Backström, Nylands Bataljon 1855-62 och 1880-1902,
Uppsatser IX ingår ingår i skriftserien Uppsatser utgiven av Helsingfors Släktforskare r.f.

P. -E. Paul: Ersassläkterna från Bäckby i Lappträsk.
Henrik Falck: Anders Johan Hipping.
Per Öhberg: Släkten Öhberg från Embom by i Liljendal.
Åke Backström: Generaler och överstar i militärsläkten Procopaeus/Procopé.
Berndt Godenhielm: Anders Gustafsson Godhe - En artilleriveteran från 30-åriga kriget.
Åke Backström: Nylands Bataljon 1855-68 och 1880-1902: Kompanibefälets tjänsteår.

Aktörer
utgivare: Helsingfors Släktforskare r.f.
Ämnesord
släktforskning, släkter, artiklar (publikationer), militärpersonal
Tid
1988
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
T1 Upp
Skapat 05.12.2023 av rita.neittamo
Uppdaterat 05.12.2023 av rita.neittamo